لینک های دسترسی

Breaking News

مکاتب افغانستان از طریق فایبر نوری با هم وصل می‌شوند


وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان اعلام کرد که کار پروژه‌ای آغاز شده تا با تطبیق آن در سال‌های پیشرو تمام مکاتب افغانستان از طریق فایبر نوری با هم وصل شوند.

بر بنیاد اعلامیه‌ای این وزارت، برعلاوۀ فراهم‌کردن امکانات عصری آموزش (تجهیزات کمپیوتری، انترنت و مراکز کمپیوتر در مکاتب)، این وزارت با وزارت معارف و ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی مشترک کار می‌کنند تا تمام مکاتب از با تکنالوژی معلوماتی مجهز و با فایبر نوری وصل شوند.

آمار این وزارت نشان می‌دهد که در مرحلۀ اول ۱۱۵ مکتب در ۹ ولایت از طریق فایبر نوری با هم وصل شده، تجهیزات کمپیوتری برای ۳۱ مکتب فراهم گردیده و روند تهیۀ تجهیزات سایر مکاتب جریان دارد.

این وزارت در اعلامیه گفته است: "۲۹۰ مکتب سروی شده و کارهای اتصال آن شروع می‌گردد و در نظر است که ۱۲۰۰ مکتب دیگر نیز سروی و بعد از آن به شبکه فایبر نوری وصل و به تکنالوژی معلوماتی تجهیز گردد".

برعلاوۀ فایبر نوری، وزارت مخابرات دو ترانسپوندر ستلایت (Afghan-Sat) را در نظر گرفته است تا در مناطقی که امکانات فایبر نوری نیست، مکاتب آن مناطق از طریق ستلایت به شبکۀ معارف وصل شوند.

رئیس جمهور غنی نیز روز دوشنبه در مراسم آغاز سال نو تعلیمی به روز دوشنبه (پنجم حمل) در لیسه امانی گفت که مکاتب باید از طریق فایبر نوری با هم وصل شوند و در مناطق که امکانات فایبر نوری نیست، وزارت مخابرات از تکنالوژی ستلایت برای وصل مکاتب استفاده کند.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان گفته است که برای تطبیق این پروژه با همکاری وزارت معارف و ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی، طرحی را در سه بخش تدوین کرده است که مرحلۀ اول آن در سال مالی ۱۳۹۷ تکمیل شده و مراحل بعدی آن در سال روان تطبیق می‌شوند.

XS
SM
MD
LG