لینک های دسترسی

Breaking News

بحث خروج عساکر امریکایی در جولای 2011


تغیرات در قوماندانی اردوی ایالات متحده در افغانستان، بار دیگر مباحثات روی ضرب العجل آغاز خروج قوای امریکا را از آنکشور که برای ماه جولایی سال ۲۰۱۱ تعین شده است، بر سر زبانها انداخت. آیا این تاریخی برای آغاز خروج تعین ها است؟ و یا ضرب العجلی برای بررسی پیشرفت های علیه طالبان در افغانستان میباشد، تا سیر اقدامات بعدی را تعین نمود.

رئیس جمهور اوباما در ماه دسمبر سال قبل در حالیکه تصمیم خود را برای افزایش قوای اضافی بمیزان ۳۰ هزار عسکر اعلام نمود، این تاریخ را معین نمود.

او گفت که این عساکر علاوگی امریکایی و بین المللی بما فرصت را مهیا خواهد ساخت تا زمینه انتقال مسئولیت را به قوای افغان، سرعت بخشیم و این فرصت را خواهد داد تا خروج عساکر خود را در ماه جولایی سال ۲۰۱۱ آغاز نمائیم.

و اما ساعاتی پس از این اعلام، مقاماتی چون رابرت گیتس، وزیر دفاع و دیگران برای اینکه مبادا پیامی نادرست به طالبان و پاکستانی ها و افغان ها ارسال گردد، شروع نمودند به کم اهمیت جلوه دادن این ضرب العجل.

این مباحثات جنجالی در مجلس استماعیه جنرال دیوید پترئیس، برای جانشینی جنرال ستانلی مک کرستل، باز هم اوج گرفت.

سناتور لیندسی گراهام اظهار داشت که "کسی باید این موضوع را واضح سازد و بدون شک و شبه گفته شود که با آمدن ماه جولایی سال ۲۰۱۱ چی خواهیم کرد زیرا به عقیده من، تعین خواهد شد که آیا کسی برای جنگ در افغانستان باقی خواهد ماند و یا خیر."

بعضی از آگاهان امور با این نظر سناتور گرهام هم عقیده هستند. دیوید کیل کولت، مشاور سابق اردوی آسترلیا میگوید تاریخ ۲۰۱۱ در حال حاضر روی رهبران پاکستانی و افغان تاثیر گذاشته است:

او میگوید "فکر میکنم رهبران پاکستان و افغانستان، هر دو خود را در موقعیتی برای مذاکرات احتمالی با طالبان قرار میدهند. و این یک اقدام منطقی دو رهبر محلی در عکس العمل بخروج ما میباشد. پس به عقیده من در اعلام تاریخ خروج عساکر ما مشکل وجود دارد و این موضوع منجر به مباحثات زیادی شده است."

و اما جنرال پترئیس به نمایندگان کانگرس گفت که وی این ضرب العجل را منحیث پیامی از نیاز شدید برای ارسال نیرو های اضافی ۳۰ هزار نفری می بیند. وی میگوید طالبان به عوض اینکه انتظار خروج عساکر امریکایی را بکشند، با مبارزات خود میخواهند روحیه عساکر ائتلاف را در هم شکنند.

وی میگوید "باید به اظهارات اخیر رئیس جمهور اوباما توجه نمود که ماه جولایی سال ۲۰۱۱ تاریخ آغاز یک عملیه خواهد بود نه تاریخی برای خروج عساکر امریکایی. چنانیکه رئیس جمهور بروز یکشنبه گذشته تشریح نمود که ما باید برای افغانستان برای مدتهای طولانی مساعدت نمائیم."

انتونی کوردزمن، کارشناس ارشد افغانستان درمرکز مطالعات ستراتیژیک بین المللی میگوید رئیس جمهور از همان آغاز باید بسیار محتاط می بود و کاملاً این ضرب العجل را توضیح میداد که این تاریخ برای کاهش نیرو های امریکایی در افغانستان نمی باشد.

این کارشناس امریکایی گفت " ما باید تا سال ۲۰۱۱ پیشرفت ها را در این جنگ نشان دهیم. ما باید نشان دهیم که یک ستراتیژی جدید کارگر میباشد. و در طول زمان قابل پیروزی است. این ضرب العجل حقیقی است. و ضرب العجل آن نیست که ما میزان قوه جنگی و یا پرسونل جنگی خود را کاهش دهیم."

جنجال و یا نی جنجال بهر حال تحلیل گران اشاره میکنند که این ضرب العجل، ناتو را وادار نمود تا تعلیم و تربیه نیرو های امنیتی افغانستان را سرعت بیشتر بخشد، زیرا قرار است این نیرو ها زمانیکه عساکر بین المللی از کشور شان خارج شوند، مسئولیت های امنیتی را بر دوش گیرند.

XS
SM
MD
LG