لینک های دسترسی

Breaking News

حامد کرزی: 'با وجود خشونت طالبان افغانستان رو به پیشرفت است'


حامد کرزی: 'با وجود خشونت طالبان افغانستان رو به پیشرفت است'

رئیس جمهور کرزی می گوید، مخالفین دولت افغانستان باید باید بدانند که با وجود تلاش های شان، افغانستان رو به پیشرفت و ترقی است.

آقای کرزی در محفل نخستین دور فراغت محصلان انستتیوت ملی مدیریت و محاسبه، با بیان این مطلب یک بار دیگر از مخالفان مسلح خواست تا مانع ادامۀ تحصیل جوانان و واکسین کودکان در بخش های ناآرام کشور نشوند.

در این دور تحصیلی،١۰۵۰ محصل در بخش های مدیریت، کمپیوتر، و محاسبه سند فراغت بدست آوردند.

طبق آمار، بیست درصد فارغان این انستتیوت را، دختران تشکیل میدهد.

حامد کرزی: 'با وجود خشونت طالبان افغانستان رو به پیشرفت است'
حامد کرزی: 'با وجود خشونت طالبان افغانستان رو به پیشرفت است'

رئیس جمهور کرزی فراغت این محصلان را یک گام مهم در پیشرفت و ترقی افغانستان خواند و گفت:

از سوی دیگر، شماری از این محصلان از مشکلات شان یاد آوری کرده و میگویند، وعده های که مقامات انستتیوت برای شان در قسمت کاریابی داده بودند، تا کنون عملی نشده است.

XS
SM
MD
LG