لینک های دسترسی

Breaking News

وزارت معارف: تصمیم انتقال مدیریت مکاتب افغان ترک، تغییر نمیکند


تحصن خانواده های دانش آموزان مکاتب افغان ترک، در کابل، وارد سی و سومین روز آن شده است و آنـان در اعتراض به انتقال مدیریت مکاتب افغان ترک به دولت تـرکیه، یک میلیون امضا را نیز جمع آوری کرده اند.

کمیته اولیای دانش آموزان مکاتب افغان تـرک می گوید که آنان برای جلوگیری از انتقال مدیریت این مکاتب به دولت ترکیه، به محکمه نیز شکایت خواهند کرد.

خانواده های شاگردان این مکتب، انتقال مدیریت این مکاتب به دولت ترکیه یک تصمیم سیاسی می خوانند. فضل احمد معنوی، عضو کمیته اولیای شاگردان مکاتب افغان ترک، این تصمیم مغایر با معیار های اموزشی و معارف است.

حدود یک ماه قبل،‌ دولت افغانستان با امضا تفاهمنامه یی، مدیریت مکاتب افغان تـرک را رسما به دولت ترکیه سپرد. تعداد این مکاتب، دوازده مکتب در شش ولایت افغانستان ذکر شده است که دارای هشت هزار دانش آموز می باشد .

اما بنیاد معارف ترکیه که مسوولیت این مکاتب را دارد،‌ میگوید که تغییری در مضامین و برنامه های این مکاتب وارد نخواهد آمد. این نهاد میگوید که طبق این تصمیم، انتظار میرود که یکصد و بیست معلم ترکی به افغانستان بیاید و هفتاد تن آنـان را هم اکنون به این مکاتب در کابل فرستاده شده است.

کبیر حقمل، رئیس نشرات وزارت معارف فغانستان، میگوید که انتقال مدیریت مکاتب افغان ترک از موسسه چاغ بـه بنیاد معارف ترکیه متحول نخواهد شد.

نخستین مکتب افغان ترک در افغانستان، بیست و سه سال قبل تـاسیس شده بود.

XS
SM
MD
LG