لینک های دسترسی

مصدق: دولت افغانستان در تامین امنیت زنان ضعیف است


حوریه مصدق، پژوهشگر افغان در سازمان عفو بین المللی
سازمان عفو بین المللی می گوید که کشته شدن یک اافسر پولیس زن در جنوب نا آرام افغانستان، شکست در راستای تامین حقوق زنان در آن کشور است.

حوریه مصدق، پژوهشگر افغان در سازمان عفو بین المللی می گوید که نابرابری اجتماعی سبب شده است تا زنان در افغانستان در هر عرصه قربانی خشونت شوند.

خانم مصدق در گفتگو با رادیو آشنا صدا امریکا گفت از آنجاییکه تلاش و مبارزات زنان برای کسب حقوق شان در افغانستان شدت یافته است، به همان اندازه خشونت علیه آنان بیشتر شده است که خود نشان دهند ضعف حکومت در فراهم آوری امکانات و امنیت برای زنان است.

شرح کامل این گفتگو را در اینجا بشنوید.

XS
SM
MD
LG