لینک های دسترسی

زندانیان زن در پکتیکا حبس را خارج از زندان سپری میکنند


در طول سال گذشته تنها به ١٦ قضیۀ جنایی زنان در محاکم رسیدگی صورت گرفته است

برخی زنان در ولایت پکتیکا که به فرار از منزل و یا داشتن روابط جنسی محکوم می شوند، به جای حبس در زندان، در منزل بزرگان قوم بسر میبرند.

بی بی حوا رئیس امور زنان ولایت پکتیکا می گوید "تا زمانی که دوسیه های زنان متهم حل و فصل می شود، آنان در خانۀ بزرگ قوم و یا هم به خانۀ افسران پولیس فرستاده می شوند." بی بی حوا همچنان می افزاید که دوسیه های زنان متهم معمولاً طور فیصله می شوند که به ضرر شان تمام می گردد.

یکی از دلایل که زنان در این ولایت مدت حبس شان را در منازل شخصی بزرگان قوم سپری می کنند، نبود توقیف خانه ها و یا محایس حکومتی و عرف حاکم در این ولایت می باشد.

به گفتۀ رئیس امور زنان ولایت پکتیکا، در طول سال گذشته تنها به ١٦ قضیۀ جنایی زنان در محاکم رسیدگی صورت گرفته است و ده ها قضیۀ دیگر از سوی بزرگان قوم حل و فصل شده است.

XS
SM
MD
LG