لینک های دسترسی

Breaking News

سوسن مرکم: ظرفیت رهبری زنان افغان را توسعه می دهیم


سوسن مرکم: پروژه پرموت برای زنان فرصت رسیدن به پست های مهم و کلیدی را مهیا میکند

اداراه انکشافی ایالات متحده امریکا یا یواس اید دراواسط ماه اکتوبر امسال آغاز برنامه پنج ساله "پرموت یا ارتقا" را در افغانستان اعلام نمود. پروژه ارتقا به منظور توانمند سازی زنان، بالابردن ظرفیت کاری زنان وفراهم آوری فرصت های کاری برای زنان تا درسطح رهبری قرار بگیرند.

پروژه پرموت یا ارتقا با بودیجه دوصد و شانزده میلیون دالر طی پنج سال آینده برای کمک به هفتادو پنج هزار زنان افغان در عرصه رهبری، حکومت، اقتصاد و مدافعین حقوق زنان افغان به مصرف میرسد. این پروژه یکی ازبزرگترین پروژه های مالی اداره انکشافی ایالات متحده برای افغانستان است.

سوسن مرکم، هماهنگ کننده ارشد در امور زنان و مساوات جنسیتی در اداره انکشافی ایالات متحده میگوید این پروژه به حمایت از قانون گزارن امریکا برای ادامه تعهدات دربرابر حفظ حقوق زنان افغان بعد از سال ۲۰۱۴ بنیاد گزاری شد. برنامه های پروژه پرموت شامل توسعه رهبری زنان، نقش زنان در حکومت داری، رشد استعداد های زنان در عرصه اقتصاد، و حمایت از گروه های جامعه مدنی و فعال حقوق زنان میباشد.

سوسن مرکم، در مصاحبه ای اختصاصی با تلویزیون آشنای امریکا گفت: زنان اکنون بعد از فرصت های تحصیلی که طی یک دهه بدست آوردند، درموقعیتی استند که کار مناسب پیداکنند، پروژه پرموت برای زنان افغان فرصت فراگیری مهارت های تجارت و مدیریت را امکان پذیر میسازد، تا زنان بتوانند به سطح رهبری راه یابند و به پست های مهم و کلیدی حکومت ایفای وظیفه نمایند.

خانم مرکم گفت با آنکه پروژه "ارتقا یا پرموت، به همکاری وزارت امور زنان آغاز شده است، اما اداره انکشافی ایالات متحده با سه همکاردرایالات متحده کار میکنند تا برنامه های درنظر گرفته زنان در پروژه های مربوطه به مصرف میرسد، ما مستقیمآ برای حکومت افغانستان پول نمی دهیم."

درمیان سایر موضوعات مربوط به پروژه ارتقا، خانم مرکم درمورد نقش بی بی گل غنی، بانوی اول افغانستان در حمایت از نقش زنان در جامعه، برنامه های توانمند سازی زنان، و حفظ حقوق زنان تمجید نمود.

سوسن مرکم درمورد برگزاری کنفرانس لندن برای کمک های بین المللی برای افغانستان، اظهار امیدواری نمود که جامعه بین المللی مانند کشورهای ناروی، جاپان، بریتانیه دربخش توانمند سازی زنان افغان علاقمند استند، تعهد نمایند.

خانم مرکم ازینکه با زنان افغان از نزدیک در افغانستان دیدار نموده است، میگوید زنان افغان به آینده افغانستان و نقش بهتر زنان امیدوار استند و این پروژه میتواند زنان را بیشتر درعرصه های مختلف زنده گی کمک کند.

XS
SM
MD
LG