لینک های دسترسی

Breaking News

آموزش حرفه نخریسی برای زنان جوزجان


آموزش حرفه نخریسی برای زنان جوزجان

پنج صد زن که عمدتا زنان بی سرپرست و بی بضاعت می باشند، در پنج ولایت شمال کشور حرفۀ نخریسی را فرا گرفتند.

به گفته مسؤولان اداره امور زنان ولایت جوزجان اشتراک کننده های این آموزش از ولایت های سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل و فاریاب می باشد که شش ماه قبل از سوی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا(USAID) با هزینه دوصد هزار دالر آمریکایی آغاز شده بود.

خانم رابعه مریم، مسؤول تطبیق پروژه نخریسی برای این زنان راه اندازی این آموزش را برای اشتراک کننده های آن مفید دانسته میگوید که این زنان حالا میتوانند نیازمندی های ابتدایی اقتصادی خود را با ریستن نخ مرفوع نمایند.

خانم های اشتراک کننده در این آموزش ضمن آنکه آموخته های خود را برای سامان دادن زندگی روزمره شان مفید میخوانند، خواهان تدویر آموزش های بیشتر هستند.

مسؤولان راه اندازی این آموزش می گویند برای آن عده از زنان که اکنون حرفه ی نخریسی را آموخته اند. یک چرخه نخریسی، یک چوکی و یک سبد همراه با پنج کیلو گرام پشم نیز توزیع شده است.

XS
SM
MD
LG