لینک های دسترسی

Breaking News

مصاحبه - 'درس های ممنوع آموخته از مهمانخانه کابل'


مصاحبه - 'درس های ممنوع آموخته از مهمانخانه کابل'

ثریا سدید، بنیانگذار بنیاد غیر انتفاعی کمک به اطفال افغان است. وی اخیرا کتابی را بر اساس تجارب خویش به حیث یک امداد رسان تحت عنوان درس های ممنوع آموخته از مهمانخانه کابل نوشته است.

وی در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون آشنا در مورد این کتاب و محتوای آن با لینا روزبه صحبت نمود.

XS
SM
MD
LG