لینک های دسترسی

Breaking News

وضعیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان بحرانی است - نی


نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که وضعیت دسترسی به اطلاعات در این کشور بحرانی بوده و رو به وخامت نهاده است.

نی با نشر یافته‌های یک نظرپرسی در مورد دسترسی به اطلاعات در افغانستان گفته است که در این نظرپرسی با ۱۰۰ خبرنگار فعال در سرتاسر افغانستان مصاحبه شده است.

مجیب خلوتگر، رییس دفتر نی روز دوشنبه ۱۳ جولای (۲۳ سرطان) به خبرنگاران در کابل گفت که بدترین وضعیت دسترسی به اطلاعات را نهادهای امنیتی –وزارت‌های داخله و دفاع و ریاست امنیت ملی- افغانستان دارد.

آقای خلوتگر گفت که به درجۀ دوم نهادهای عدلی و قضایی، در قدم سوم ریاست جمهوری و پس از آن شاروالی‌های کابل و ولایات نهادهایی اند که از دید خبرنگاران اطلاعات را با رسانه‌ها به گونۀ شاید و باید شریک نمی‌کنند.

افزون بر این، به گفتۀ آقای خلوتگر، وزارت داخلۀ افغانستان بر علاوۀ آنکه با رسانه‌ها همکاری نمی‌کنند، از طریق شبکه‌های اجتماعی فعالیت‌های خود این نهاد را که در برخی موارد "حقیقی نیست" به خورد خبرنگاران می‌دهد.

رییس نی هشدار داد که اگر نهادهای حکومت افغانستان مشکل رسانه‌ها را در زمینۀ دسترسی به اطلاعات حل نکنند، رسانه‌ها در هماهنگی با هم به تحریم های مقطعی حکومت خواهند پرداخت.

آقای خلوتگر در این کنفرانس خبری گفت که ممکن دولت از چند جهت بر رسانه‌ها فشار وارد کند؛ با تعدیل قانون رسانه‌ها، بازداشت خبرنگاران و اعمال فشار بر آنان آزادی بیان را محدود کند. یا هم به گفتۀ وی، شاید حلقاتی در درون حکومت افغانستان "برای خشنود ساختن طالبان و راضی کردن آنها در گفتگوهای صلح در تلاش محدود کردن رسانه‌ها باشند".

حکومت افغانستان آزادی بیان و آزادی مطبوعات را همواره به عنوان یکی از دستآوردهای بزرگ افغانستان در دو دهۀ پسین برجسته کرده و به دفاع و حفاظت از این دستاورد تاکید کرده است.

هفتۀ گذشته، محمد سرو دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در جلسۀ فوق‌العاده کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها گفت: "حکومت افغانستان به حمایت از آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها همچنان متعهد است و در این مورد هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد".

XS
SM
MD
LG