لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان پس از خروج عساکر بین المللی


جنگ افغانستان روز گذشته وارد دوازهمین سال شد، ولی نیروهای ناتو و افغان تا حال نتوانسته اند طالبان را شکست دهند. این در حالی است که نگرانی ها در مورد جنگ های داخلی در افغانستان روبه افزایش است.

پیشبینی ها پیرامون وضعیت آینده
ریتو ستاکر رئیس نمایندگی کمیته صلیب سرخ در افغانستان که ماموریت او در آن کشور پایان یافته است، روز دو شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که غیرنظامیان افغان در معرض خطر بیشتر درگیری ها در افغانستان قرار دارند.
او افزود که نبرد های مسلحانه، زندگی افغان های عادی را دگرگون ساخته است و اکنون شمار بیشتر افغان ها نسبت به آیندۀ شان نا امید اند.
ستاکر می گوید که به دلیل مشکلات امنیتی و افزایش افراد مسلح در نقاط نا امن افغانستان، مردم محتاج به امداد بشری که در خطوط مقدم جنگ محاصره هستند، از این خدمات محروم مانده اند.

یک تعداد شهروندان افغان از احتمال جنگ های داخلی پس از خروخ نیروهای بین المللی از افغانستان در حالی نگران اند که مذاکرات صلح و روند ادغام مجدد در افغانستان با وجود تلاش های زیاد نتیجۀ مطلوب و ملموسی به بار نیاروده است. طالبان هنوز هم با حکومت درگیر بوده و حتی افرادی را مورد حمله قرار می دهند که در راستای برقراری مذاکرات تلاش دارند.

واکنش ها
وحید مژده تحلیلگر مسایل سیاسی و مقام ارشد رژیم طالبان، روند ادغام مجدد را غیر مؤثر و غیر کارا می خواند.
" مسلۀ ادغام مجدد یک اصطلاح است که بیشتر به مفهوم تسلیم شدن یا طلب تسلیم شدن از جانب مقابل را در ذهن تداعی میکند. این چیزی است که از ابتدا محکوم به شکست بوده و بار ها گفته شده که اصلاً نباید این مسئله به این شکل مطرح شود. اما متأسفانه دولت افغانستان هیچ طرحی عملی برای صلح با مخالفین ندارد، فقط یگانه چیزی که از آنها تقاضا دارد این است که بیایید سلاح را بر زمین بگذارید."

اکنون که ایالات متحده و متحدین آن تصمیم دارند افغانستان را تا پایان سال 2014 ترک کنند، عمده ترین نگرانی عدۀ افغان ها بروز جنگ داخلی در نیتجۀ قدرت طلبی ها و عدم موفقیت روند مصالحه در آن کشور می باشد. این تصویر جنگ های تنظیمی در آن کشور را در اذهان مردم تازه می سازند و آنها از بازگشت جنگ داخلی هراسان اند.
ولی شکریه بارکزی عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه می گوید که بقایای گروه های جهادی سابق نمیتوانند بودن حمایت مالی سایر کشور ها دوباره وارد جنگ شوند.
" از قوت سیاسی، نظامی و اقتصادی امروز افغانستان، افغانستان سال های 1994، 95 و 96 نیست که بلاخره هر گروه و هر تنظیم بتواندبدون کمترین حمایت اقتصادی و مالی در افغانستان حکمروایی داشته باشند. البته که در گذشته نقش پاکستان بسیار برازنده بوده و امروز هم ائتلاف پاکستان-ایران به عنوان یک خطر در راستای تأمین امنیت در افغانستان و منطقه متصور است."

ضمناً هراس آن وجود دارد که گروه های اقلیت سلاح برداشته برای جلوگیری از بازگشت طالبان به مبارزه بپردازند و منسوبین نیروهای امنیتی افغان برای پشتیبانی از رهبران قومی خویش، نیروهای دولتی را ترک گویند.
ولی ایوب سالنگی قوماندان امنیۀ کابل میگوید که نیروهای امنیتی افغان برای دفاع از آن کشور سوگند یاد کرده اند و افغانستان با همچو بحرانی مواجه نخواهد شد.
" از آنجای که تعداد از افغانهای که بیرون از افغانستان استند، تشویش دارند که بعد از 2014 و با برآمدن قوت های خارجی از افغانستان وضعیت شکل دیگری را بخود میگیرد، من قطعاً به این معتقد نیستم."

انتخابات و نگرانی های بین المللی
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هموراه خواهان اتحاد ملی شده و تلاش نموده به مردم افغانستان اطمنیان دهد که با خروج نیروهای خارجی، آنکشور سقوط نخواهد کرد. ولی در مورد انتقال قدرت ریاست جمهوری در افغانستان نیز تردید ها در حال افزایش است.

گروه بین المللی بحران با نشر گزارشی به روز دوشنبه گفته است که خطر این وجود دارد که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال ۲۰۱۴ نظام کنونی افغانستان با شکست مواجه گردیده و این کشور به بحران برود.
دومنیک میدلی، سخنگوی ملکی قوت های ناتودرافغانستان می گوید که آنان باور دارند تا سال ۲۰۱۴ نیروهای امنیتی افغان قابلیت تامین امنیت در این کشور را کسب خواهند کرد.
اما کندیس رندویک مشارو ارشد گروه بین المللی بحران در افغانستان می گوید که اگر منتظر اعلام زمان انتخابات در بهار سال 2014 باشیم، در حالی که نیروهای بین المللی نیز این کشور را ترک میکنند، شاهد خشونت های بیشتر و ترور کاندیدان خواهیم بود. یکی از راه های حل به باور او اعلام زمان انتخاب هم اکنون است تا کاندیدات فرصت گرفتن آماده گی های لازم را داشته باشند.
XS
SM
MD
LG