لینک های دسترسی

لوی درستیز افغانستان: طالبان نتوانستند به هدف شان برسند


دگرجنرال قدم شاه شهیم لوی درستیز قوای مسلح افغانستان میگوید با آنکه از آغاز عملیات بهاری طالبان پنج ماه گذشته است، ولی هنوز این گروه نتوانسته که یک جغرافیای مشخصی را در کنترول خود بیاورد. مصاحبۀ کامل جنرال شهیم با خبرنگار ما رحیم گل څاروان را در اینجا ببینید:

XS
SM
MD
LG