لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان ۴۱۵ میلیون دالر در بخش انرژی کمک دریافت می‌کند


در حال حاضر افغانستان یک هزار میگاوات انرژی برق وارداتی دارد.

موافقتنامۀ کمک بلاعوض ۴۱۵ میلیون دالری برای بلندبردن ظرفیت تأمین و تقویت تجارت فرامرزی انرژی، امروز میان وزارت مالیه افغانستان و بانک انکشاف آسیایی در ارگ ریاست جمهوری امضا شد.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان، گفت، این موافقتنامه، قسط دوم کمک بلاعوض به بخش انرژی افغانستان است.

این پول شامل ۱۸۸.۲۳ میلیون دالر کمک بانک انکشاف آسیایی، ۲۲۵.۷۷ میلیون دالر از طریق تمویل مشترک مالی صندوق وجهی زیربنای افغانستان (AITF) و یک میلیون دالر از جانب صندوق جمهوری خلق چین می‌باشد.

به گفتۀ وزیر مالیه، دولت افغانستان نیز پنج میلیون دالر از عواید داخلی خود برای قسط دوم این پروژه کمک هزینه می‌کند.

او افزود "انرژی یکی از سکتورهای اساسی و دارای اولویت دولت افغانستان برای رشد اقتصادی می‌باشد و دولت افغانستان مشترکاً با بانک انکشاف آسیایی در عرصه رشد سکتور انرژی برای بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه مردم افغانستان، همکاری می‌نماید."

این در حالی است که افغانستان تصمیم دارد از طریق یک برنامۀ پنج ‌ساله، برای تولید دو هزار میگاوات برق، شش میلیارد دالر سرمایه‌گذاری کند.

سکتور خصوصی افغانستان نیز در پنج ماه گذشته بیش از ۷۰۰ میلیون دالر را در بخش انرژی سرمایه‌گذاری شده است.

توماس پنیلا رئیس بانک انکشاف آسیایی (ADB)، هنگام امضای این قرارداد گفت، این کمک بلاعوض، برای تقویت برنامۀ ملی تأمین انرژی حکومت افغانستان است و هدف آن رشد اقتصادی، ایجاد فرصت‌های کاری و کاهش فقر می‌باشد.

او گفت "نبود انرژی کافی تاثیرات ناگوار بالای رشد اقتصادی و فرصت‌های درآمد مردم در سراسر افغانستان دارد".

افغانستان همین‌اکنون ۱۶۰۰ میگاوات برق دارد که یک هزار میگاوات آن وارداتی است و ۶۰۰ میگاوات آن از منابع داخلی تولید می‌شود.

بانک انکشاف آسیایی بزرگترین نهاد تمویل‌کنندۀ سکتور انرژی افغانستان است که تا کنون حدود ۲.۲ میلیارد دالر را در این بخش کمک کرده است.

XS
SM
MD
LG