لینک های دسترسی

نیروی مردمی بغلان به حمایت از قوای مسلح سلاح برداشتند


پس از سقوط شهر و چندین ولسوالی کندز به دست طالبان، هزاران باشندۀ ولایت بغلان برای جلوگیری از احتمال سقوط ولایت شان، سلاح برداشته و در گرداگرد شهر پلخمری، یکجا با نیروهای امنیتی به گزمه و سایر وظایف امنیتی می پردازند.

قوماندان امنیه بغلان گفت که شمار نیروهای خیزش مردمی به ۳۰۰۰ نفر می رسد که به گفتۀ وی موجودیت آنان در کنار نیروهای امنیتی نقش مثبتی را در تامین امنیت بازی کرده است.

در میان کسانی که سلاح برداشته اند افراد تحصیل کرده و ماموران ملکی حکومت نیز شامل اند که به گفتۀ آنان با وصف تنفر از سلاح، به خاطر دفاع از مردم و کشور شان ناگزیر شده اند سلاح بردارند.

قیام کنندگان می گویند که شکست کندز برای شان درس عبرت داده است تا در کنار نیروهای امنیتی بسیج شوند. برای هماهنگی بیشتر یک کمیسیون نظامی متشکل از نمایندگان پولیس، امنیت ملی، مجاهدان پیشین و نیروهای خودجوش مردمی ایجاد شده است.

XS
SM
MD
LG