لینک های دسترسی

Breaking News

دادخواهی پدری به خاطر تجاوز جنسی بر دختر دوساله اش


نیلوفر چهار ماه پیش در تخار مورد تجاوز جنسی قرار گرفت

نورالدین پدر نیلوفر دختر خردسالی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته برای دادخواهی به کابل آمده از دولت می خواهد که عاملین تجاوز جنسی بر دخترش را به کیفر برساند. نیلوفر دوساله، حدود چهار ماه پیش در ولسوالی رستاق ولایت از سوی مردی به نام عزیزالله مورد تجاوز قرار گرفت.

پدر نیلوفر که همه روزه به خاطر عدالت خواهی برای دخترش عقب دروازه های نهاد های عدلی و قضایی سرگردان است، می گوید از وقتی که قضیه تجاوز بر نیلوفر رسمی شدهاست وابستگان عزیزالله فرد متجاوز وی و خانواده اش را تهدید به مرگ می کنند.

نورالدین که به خاطر این تهدید ها اکنون با خانواده اش به کابل فرار کرده است به صدای امریکا گفت که برای چهل روز از سوی برادران عزیزالله زندانی شده بود و آنان خواستار برائت برادرشان شده بودند. او از رهبران حکومت وحدت ملی خواست که در برابر این جنایت بی تفاوتی اختیار نکنند و متجاوزین را به کیفر برسانند.

نورالدین می گوید که آن افرادی که در قضیه تجاوز جنسی بر دختراش دست دارند، افراد تفنگدار و زورمند استند. به شمول عزیزالله سه نفر به اتهام این قضیه بازداشت شده است.

شیما قاسمی وکیل مدافع نیلوفر می گوید که دوسیه این کودک به تازگی از تخار به کابل فرستاده شده و تا هنوز به محکمه نرفته است. او گفت عزیزالله یکی از متهمین این قضیه به کابل منتقل شده است. او افزود که از محل توقیف دو متهم دیگر اطلاعی ندارد.

از سویی هم کمیسون مستقل حقوق بشر تایید می کند که تفنگداران غیر مسوول و زورمندان در مناطق مختلف افغانستان که دولت هم در آن ساحات کنترول کامل ندارد دست به خشونت و تجاوز بر کودکان می زنند.

رفیع اففه بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که در سال ۲۰۱۴ دفاتر ساحوی این کمیسیون نزدیک به ۱۸۰ مورد مورد تجاوز جنسی را به ثبت رسانده است که اکثر قربانیان آن را دختران و پسران خرد سال تشکیل می دهد.

به گفته این مسوول کمیسیون مستقل حقوق بشر، نا امنی، فساد موجود در نهاد های دولتی و عدم پیگیری عاملین تجاوزات جنسی از عواملی است که باعث افزایش موارد تجاوز جنسی بر کودکان و زنان در این کشور شده است.

XS
SM
MD
LG