لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش آمار تجاوز جنسی بر اطفال در کندهار


کمیسیون ساحوی حقوق بشر ولایت کندهار می گوید که در سال جاری 10 قضیه تجاوز جنسی بر اطفال را ثبت نموده که نسبت به سال های گذشته افزایش را نشان می دهد. مسئولین این کمیسیون از نهاد های مسئول حکومت می خواهند که جلو ادامه تجاوز بر اطفال را بگیرند.

شمس الدین تنویر، مسئول بخش حمایت از حقوق اطفال دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر کندهار گفت: "ارقام ثبت شده نسبت به سال گذشته بلند است وشماری از این قضایا به سبب شرم از جامعه مخفی می ما ند."

آقای تنویر می افزاید که بیشترین قضایای تجاوز بر اطفال را افراد مسلح و پولیس های محلی مرتکب شده اند.

شماری از ساکنان کندهار نیز تجاوز بر اطفال را یک معضله جدی می خوانند. به باور انها اگر متجاوزین مجازات نگردند، احتمال می رود میزان تجاوز جنسی بر اطفال بیشتر از این هم بلند برود.

حبیب الله روحانی یک تن از ساکنان ولایت کندهار می گوید: "این فاجعه ای است که نسبت به انفجارات و دیگر جنایات ما آن را به دیده منفور می نگریم. تقاضا داریم که عاملان آن اشد مجازات شوند."

بعضی ساکنان کندهار نیروهای امنیتی را در تطبیق قانون متهم می نماید.

درهمین حال، مسئولان امنیتی کندهار می گویند که جلوگیری از تمامی جنایات و به خصوص دستگیری متجاوزین جنسی در دستور کار شان است.

جنرال عبدالرازق، قوماندان امنیه ولایت کندهار می گوید که نیروهای پولیس کوشش می کنند که از ادامه تجاوز جنسی بر اطفال جلوگیری کنند.

جنرال عبدالرزاق می گوید: "ما به ساکنان کندهار اطمینان می دهیم که تمامی نیروهای امنیتی در خدمت آنها است و جلوگیری از تجاوزات جنسی در اولویت های کاری شان می باشد و باید که دراین عرصه باید تمام مردم با ما همکار باشد."

آگاهان دلیل اساسی افزایش خشونت علیه اطفال را عدم مجازات مجرمین از سوی دولت می خواند. به باور آنها استفاده از کودکان در منازعات جنگی، محروم بودن شماری از اطفال از تعلیم و تربیه مجبور ساحتن آنها به کار های شاقه از دیگر موارد خشونت ها است.

XS
SM
MD
LG