لینک های دسترسی

Breaking News

مطالعات اقتصادی و تخنیکی ساحات گاز دار آمو در افغانستان


چین خواهان مطالعات اقتصادی و تخنیکی ساحات گاز دار آمو و تمدید پایپ لاین گاز ترکمنستان به تاجکستان و چین از طریق افغانستان است.

در همین حال، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که سرگرم دیدار از چین است گفته ثبات و انکشاف اقتصادی کشورش را در گسترش همکاری های اقتصادی با چین مشاهده می کند.

آقای کرزی حین سخنرانی روز چهارشنبه در پوهنتون روابط خارجی چین تاکید کرد که موافقتنامه همکاری های ستراتیژیک میان افغانستان و ایالات متحده مانع روابط خوب چین و افغانستان شده نمی تواند.

رئیس جمهور افغانستان همچنان از چین خواست تا پاکستان را ترغیب کند که با دهشت افگنی و افراطیت به طور جدی و صادقانه مبارزه کند.

XS
SM
MD
LG