لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان و چین از طریق فایبر نوری با هم وصل می‌شوند


عکس آرشیف

افغانستان و چین از طریق فایبر نوری با هم وصل می‌شوند. مقام‌های افغانستان و چین گفته اند که تفاهمنامه‌های همکاری و توسعه فایبر نوری راه ابریشم میان افغان تلی‌کام و چینا تلی‌کام به امضا رسیده است.

شهرزاد آریوبی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی افغانستان می‌گوید که جانان موسی‌زی، سفیر افغانستان در چین، به نمایندگی از این وزارت دو تفاهمنامه را در بخش فایبر نوری امضا کرده است.

یکی از این تفاهمنامه‌ها با چین و دیگری چهارجانبه میان افغانستان، چین، تاجکستان و قیرغزستان امضا شده است که از مسیر راه ابریشم این کشورها را با هم وصل می‌کند.

آقای آریوبی می‌گوید، بر اساس تفاهمنامۀ اول میان دو شرکت افغان تلی‌کام و چینا تلی‌کام، از طریق واخان تا شهر فیض‌آباد فایبر نوری امتداد خواهد یافت که ۴۵۰ کیلومتر آن در خاک افغانستان و ۱۰۰ کیلومتر آن در خاک چین می‌باشد.

به گفتۀ سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی افغانستان، هزینۀ اتصال افغانستان با چین از طریق فایبر نوری، ۵۰ میلیون دالر تخمین شده است؛ اما هنوز چین به کمک آن تعهد نکرده است.

آقای آریوبی در مورد منفعتی که افغانستان از این تفاهمنامه به دست می‌آورد، می‌گوید "اول جمع‌آوری عواید از بابت ترانزیت دیتا از خاک افغانستان به چین، آسیای میانه و ایران است. افغانستان به مرکز ترانزیت دیتای منطقه مبدل خواهد گردید. دسترسی به کیبل سمه‌رین یعنی تحت بحری که بر مبنای آن قیمت انترنیت به مراتب کاهش یافته و سرعت آن چند برابر خواهد گردید".

ایجاد اشتغال، کاهش اتکای افغانستان به مسیر پاکستان، ایجاد زمینۀ همکاری منطقه‌یی، ارتقای ظرفیت تخنیکی و توسعۀ ارایۀ خدمات شبکۀ فایبر نوری در داخل افغانستان، تبادل اطلاعات میان کشورهای دخیل، افزایش ظرفیت فایبرنوری افغانستان، از دیگر فواید این تفاهمنامه‌ها خوانده شده است.

یاو جینگ، سفیر چین مقیم کابل، می‌گوید که موقعیت جغرافیایی افغانستان خاص است و می‌تواند در هر عرصۀ ترانزیتی به عنوان چهارراه عمل کند.

به گفتۀ وی، شرکت چینایی کارهای مقدماتی سروی را در خاک آن کشور آغاز کرده است و تطبیق این تفاهمنامه را جدی عملی خواهد کرد.

سفیر چین می‌گوید "شریک‌ ساختن اطلاعات با ما بسیار مهم بوده می‌تواند. این فرصتی برای چین بوده می‌تواند تا اطلاعات را با آسیای میانه، آسیای غربی، حتی قلب افریقا و شرق میانه شریک سازد. این دقیقاً ارزشی است که افغانستان برای ما فراهم کرده است".

مقام‌های افغانستان و چین، تطبیق این تفاهمنامه‌ها را به نفع دو کشور می‌دانند و می‌گویند که فرصت‌های بیشتر همکاری را میان دو کشور و آسیای میانه فراهم خواهد ساخت.

XS
SM
MD
LG