لینک های دسترسی

غصب بیش از دو میلیون جریب زمین در افغانستان


کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گوید در حکومت قبلی ارادۀ سیاسی برای مبارزه با پدیدۀ غصب زمین وجود نداشت. مصاحبۀ یما ترابی یک عضؤ این کمیته را در اینجا تماشا کنید.

XS
SM
MD
LG