لینک های دسترسی

Breaking News

مشکلات وکاستی های دپلماسی فرهنگی افغانستان


مشکلات وکاستی های دپلماسی فرهنگی افغانستان

وزارت خارجه افغانستان نشست سه روزه ای را ترتیب داده است تا با استفاده از نظریات و پیشنهادات دانشمندان و مسوولان ارشد حکومت مکانیزمی ترتیب دهد که از آن در دیپلوماسی فعال فرهنگی استفاده شود.

داکتر زلمی رسول، وزیر امورخارجه افغانستان در محفل افتتاحیه این نشست گفت افغانستان به اتکای ظرفیتهای خود دیپلوماسی فرهنگی را ترتیب میدهد.

وزیر خارجه افغانستان به ادامه سخنانش راجع به اهمیت فرهنگ در سیاست خارجی کشورها صحبت نموده افزود "اکنون فرهنگ به عنوان قدرت نرم در سیاست خارجی کشورها مطرح بحث بوده استفاده از ابزار ومیکانیزم های فرهنگی برای معرفی سرزمین ها یکی از اولویتهای ستراتیژیک کشورها در جهان میباشد."

ریاست روابط فرهنگی وزارت خارجه به عنوان هماهنگ کننده ارتباط فرهنگی جمهوری اسلامی افغانستان با سایر کشورهای جهان و سازمان دهنده این نشست دو روزه، نبود و یا کمبود هماهنگی میان ادارات مختلف وذیربط امورفرهنگی را یکی از مشکلات و کاستیها در تدوین پالیسی ودیپلوماسی فعال فرهنگی کشور برشمرد.

XS
SM
MD
LG