لینک های دسترسی

تقاضای کاندیدان کامیاب از حامد کرزی برای اعلان پارلمان جدید


تقاضای کاندیدان کامیاب از حامد کرزی برای اعلان پارلمان جدید

لوی څارنوالی افغانستان نتیجۀ تحقیقات آن اداره را به ستره محکمه به منظور ابطال نتیجه نهایی انتخابات ولسی جرگه فرستاده است.

اما این درحالیست که مسوولین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخابات افغانستان، باطل نمودن نتایج انتخابات ماه سپتمبر را غیر قانونی خوانده و آنرا کشانیدن افغانستان به سوی بحران، عنوان مینمایند.

در همین حال، وحید عمر، سخنگوی رییس جمهور افغانستان طی یک کنفرانس خبری گفت، سکوت رییس جمهور بین کمیسیون مستقل انتخابات و لوی څارنوالی به دلیل حراست از قانون اساسی میباشد.

وحید عمر بروز دوشنبه در کابل به خبرنگاران در مورد عدم توافق این دو اداره گفت:

وحید عمرعلاوه نمود آنچه که در میان دو ارگان مختلف در افغانستان پیرامون انتخابات جریان دارد یک روند دموکراتیک بوده وسبب برگزاری بهتر انتخابات آینده خواهد شد.

این درحالیست که یک گروه صد نفری کاندیدان کامیاب بروز دوشنبه از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تقاضا نمودند تا با وجود منازعات جاری روی نتایج انتخابات ماه سپتمبر، مراسم تحلیف پارلمان جدید را الی تاریخ 19 دسمبر برگزار نماید.

رای گیری برای 249 کرسی ولسی جرگه بتاریخ 18 سپتمبر صورت گرفت، و قرار بود نتایج مکمل آن در ماه اکتوبر اعلان گردد. اما مقامات انتخابات افغانستان نتایج را به دلیل رسیدگی به بیش از 5 هزار شکایت تلقب، بی نظمی و مداخلۀ جنگ سالاران محلی، به تعویق انداخت.

اتهامات باعث این شد تا 24 کاندید که در ابتدا برنده اعلان شده بودند، واجد شرایط محسوب نشوند. تحقیقات ابتدایی همچنان باعث ابطال تقریباً یک ربع 5.6 میلیون رای گردید.

XS
SM
MD
LG