لینک های دسترسی

جامعۀ مدنی: کمیسیون شکایات انتخاباتی بیطرف باشد


نهاد های جامعه مدنی افغانستان و ناظران انتخابات از کمیتۀ گزینش می خواهند که افراد شایسته، مستقل و مسلکی را به پست های کمیسیون سمع شکایات معرفی کنند.

نعیم ایوب زاده یکی از مسوولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا به رادیو آشنا گفت که کمیته گزینش باید در معرفی افراد از احتیاط لازم و بی طرفی کامل کار گیرد.

فهیم نعیمی، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا می گوید افرادی که برای کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی می شوند باید مجرب و مستقل بوده و با گروه های سیاسی وابستگی نداشته باشند.

آقای نعیمی می گوید که در نظر نگرفتن این خواسته ای جامعۀ مدنی و مردم، مشروعیت کار کمیته گزینش را زیر سوال برده و نیز انتخابات آینده را با چالش های فراوان روبرو خواهد ساخت.

عدم حضور یک نماینده جامعه مدنی در کمیسیون شکایات انتخاباتی از نگرانی های دیگر نهاد های جامعه مدنی افغانستان است. این نهاد ها از کمیته گزینش می خواهند که دو تن از نامزدان جامعه مدنی را برای احراز یکی از کرسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی کند.

به نظر می رسد که اختلاف نظر در مورد معرفی نمایندۀ جامعۀ مدنی برای کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود دارد، طوریکه این نهاد ها خواستار آن شده اند که دو نفر برای احراز یک کرسی به کمیته گزینش معرفی شود.

آقای نعیمی اختلاف نظر را یک امر طبیعی دانسته می گوید که نهاد های جامعۀ مدنی دیدگاه های متفاوت دارند و امکان هم ندارد که یک نظر واحد ایجاد شود. او ابراز امیدواری کرد که کمیتۀ گزینش نظر اکثریت را برای این پست در نظر گیرد.

فضل هادی مسلمیار یکی از اعضای کمیته گزینش می گوید که پس از ارزیابی درخواستهای داوطلبان ۱۵ نفر را به رئیس جمهور معرفی می کنند تا از این میان ۵ عضو کمیته سمع شکایات را تعیین کند.

کمیته گزینش روز شنبه لایحه گزینش اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی را تصویب کرد و از افراد واجد شرایط خواست تا در جریان یک هفته درخواست های خود را به کمیسیون گزینش بسپارند.
XS
SM
MD
LG