لینک های دسترسی

Breaking News

افغانها خواهان انتخابات کم هزینه اند - کمیسیون


انتخابات رودرراه ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ۶۴ میلیون دالر هزینه بر می دارد

رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی می گوید که شفافیت پروسه انتخابات، تقویت روند نظارت از پروسه انتخابات و محدود کردن هزینه انتخاباتی از خواسته هایی است که اکثر مردم افغانستان خواستار آن اند.

شاه سلطان عاکفی امروز در یک نشست خبری گفت بر اساس نظریات و پیشنهاداتی که این کمیسیون دریافت نموده است، مردم خواهان تفکیک جرایم انتخاباتی از تخطی و تخلف های انتخاباتی اند.

بر اساس نظریات و پیشنهادات مردم جرایم انتخاباتی یا باید در چهار چوب قانون جزای افغانستان و یا هم در قانون انتخابات مشخص شود و کسانی که در پروسه انتخابات مرتکب جرایم انتخاباتی می شوند باید طبق قانون مشخص، مورد پیگرد قرار گیرند.

آقای عاکفی گفت که در چند انتخابات گذشته سروصدای تقلب بلند بود. او ابراز تاسف کرد که تا کنون هیچ مجرم یا متقلب انتخاباتی به عدالت کشانده نشده است.

در نظرخواهی کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی، اعضای شوراهای ولایتی، شوراهای علما، شوراهای صلح، نهاد های مربوط به فعالین زنان، نهاد های جوانان، نمایندگان جامعه مدنی ولایات، احزاب سیاسی و متنفذین قومی هر ولایت شرکت داشته اند.

آقای عاکفی گفت که حدود ۱۵۰۰ نفر نظریات و پیشنهادات شانرا به کمیسیون ارائه کرده و اکثر آنان خواهان برگزاری انتخابات کم هزینه در افغانستان می باشند. او با تایید این خواست مردم گفت که اگر جامعه بین المللی کمک نکند، برگزاری انتخابات پرمصرف مانند دوره های گذشته برای افغانستان مشکلزا خواهد بود.

طرحهای کاهش مصارف

در همین حال مقامهای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند که آنان نیز طرح های مشخصی را برای کاهش مصارف انتخاباتی به حکومت سپرده اند.

عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات با اشاره پرهزینه بودن انتخابات در تمام کشورهای جهان گفت که مسوولین این کمیسیون باور دارند که راه هایی برای کاهش هزینه انتخابات وجود دارد.

آقای هوتکی گفت که نبود فهرست دقیق رای دهندگان، توزیع نشدن تذکره های برقی، مشکلات امنیتی، صعب العبور بودن و خرابی راه های مواصلاتی از جمله چالش های است که توانسته است هزینه انتخابات را در افغانستان بلند ببرد.

آقای هوتکی گفت که تنها در روز انتخابات ۱۱۰ هزار نفر به کار گماشته می شود که خود مصارف را بلند می برد. او افزود که اگر این روند به شکل داوطلبانه از سوی کارمندان دولت به ویژه معلمین در هفته صورت گیرد، مصارف به گفتۀ وی به مراتب پایان می آید.

معاون کمیسیون مستقل انتخابات گفت که هزینه انتخابات سال ۲۰۱۴ در مرحله اول ۱۳۱ میلیون دالر پیش بینی شده بود که از این میان در دور اول انتخابات حدود ۸۷ میلیون دالر به مصرف رسید، اما وی گفت که گزارشی از مصارف دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نزد آنان موجود نیست.

معاون کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفت که تا کنون هیچ مرجعی حاضر نشده است که برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی پول بپردازد. او افزود که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ممکن حدود ۶۴ میلیون دالر هزینه بردارد.

به اساس معلومات آقای هوتکی و طرح هایی که کمیسیون مستقل انتخابات به حکومت داده است، امکان دارد انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی همزمان، سال آینده برگزار گردد.

براساس گفته های مسوولین کمیسیون ويژه اصلاحات انتخاباتی قرار است امروز نظرخواهی از نهادهای جامعه مدنی، احزاب سیاسی، شوراهای ولایتی، نهادهای حمایت از حقوق زنان در ولایات پایان یابد و تا یک هفته دیگر روی نظرخواهی انفرادی از مقامات و صاحب نظران کار خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG