لینک های دسترسی

امیرزی سنگین: تنها یک نهاد می تواند به شنود مکالمات تلیفونی بپردازد


ریاست امنیت ملی اکنون یگانه ارگانیست که می تواند طبق قانون، به شنود مکالمات تلیفونی شهروندان افغانستان بپردازد. این نکته را امیرزی سنگین وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان در یک مصاحبۀ اختصاصی با تلویزیون آشنای صدای امریکا ابراز داشت.

XS
SM
MD
LG