لینک های دسترسی

Breaking News

برای توزیع تذکره های الکترونیکی هیچ مانع تخنیکی نمانده است


ادارۀ ثبتِ احوال نفوس افغانستان میگوید که تمامی مشکلات سیاسی و حقوقی یی که در برابر توزیع تذکره های الکترونیکی قرار داشتند، حل شده و این اداره منتظر دستور رئیس جمهور است تا روند توزیع این تذکره ها را آغاز کند.

روح الله احمدزی، سخنگوی اداره ثبتِ احوال نفوس می گوید که شش میلیون قطعه سفید این تذکره ها از فرانسه به کابـل وارد شده اند و هیچ مانع تخنیکی برای آغـاز رونـد توزیع تذکره های الکترونیکی وجود ندارد.

تـوزیع تذکره های الکترونیکی چهار مرحله را دربرمیگیرد که شامل خـانه پوری فورم ها، تثبیت هویت، ثبت نام و اخذ بایومتریک، و چاپ و تحویل آنها به متقاضیان است.

ادارۀ ثبت احوال نفوس می گوید که توزیع این تذکره ها از کابل آغاز می شود و پس از شش ماه قرار است که این روند به مراکز ولایت های بزرگ نیز گسترش یابد.

اما مردم می گویند که بـا نزدیک شدن انتخابات در تـوزیع این تذکره ها نباید تاخیر صورت گیرد، زیرا سلامت کشور وابستـه به انتخابات شفافی است که تـوسط تذکره های الکترونیـکی تامین می شود.

با این حال، اداره ثبت احوال نفوس میگوید که توزیع تذکره های الکترونیکی به تمامی افغانها سه تا پنج سال زمان نیاز دارد و در انتخابات پارلمانی نمی شود که از این تذکره ها استفاده کرد. هرچند، تا انتخابات ریـاست جمهوری بخش اعظم مردم صاحب چنین تـذکره ها خواهند بود.

ادارۀ ثبت احوال نفوس می گوید که نگرانی این اداره تلاش برخی از کشورها برای دسترسی به معلومات دیتابیس تذکره های الکترونیکی است و برای مصونیت این معلومات باید تجهیزات معیاری در اختیار آن اداره قرار گیرد.

XS
SM
MD
LG