لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی جدی افغانستان از اختطاف والی اسبق هرات


تا حال هیچ گروهی مسوولیت اختطاف آقای واحیدی را به عهده نگرفته است.

وزارت خارجه افغانستان خواهان اقدامات جدی حکومت پاکستان برای شناسایی عاملین اختطاف و رهایی والی اسبق هرات شد.

سید فضل الله وحیدی والی اسبق هرات بعد از چاشت روز گذشته دراسلام آباد پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف گردید.

وزارت خارجه افغانستان امروز با پخش اعلامیه یی نگرانی جدی خویش را از بابت اختطاف والی اسبق هرات ابراز داشته است.

وزارت خارجه از حکومت پاکستان خواسته است تا نهاد های امنیتی آن کشور با استفاده از تمام ابزار وامکانات درزمینه شاسایی عاملین این رویداد و رهایی سید فضل الله وحیدی اقدام عاجل وجدی نمایند.

مقامهای پاکستانی تایید نموده اند که والی اسبق هرات روز گذشته در اسلام آباد پاکستان توسط افراد نامعلوم ربوده شده است.

پولیس پاکستان ومسوولین سفارت افغانستان درپاکستان به صدای امریکا گفته اند که والی اسبق هرا ت باخانواده اش به اسلام آباد رفته بود وروز گذشته از منطقه مارکیت جناح توسط افراد نامعلوم ربوده شده است.

مقامهای پاکستانی به صدای امریکا گفته اند که دراین مورد تحقیقات را آغاز نموده اند وعملیات آنها برای یافتن والی اسبق هرات جریان دارد.

تا حال هیچ گروهی مسوولیت اختطاف او را به عهده نگرفته است.

آقای واحیدی بار ها از حکومت پاکستان انتقاد نموده بود که در امور داخلی افغانستان مداخله مینماید.

او به مدت چند سال به حیث والی کنر وبعد هم در زمان حکومت حامد کرزی به حیث والی هرات کارمینمود.

اما چند ماه قبل رئیس جمهور محمد اشرف غنی به دلیل آوردن اصلاحات وحکومتداری خوب او را از وظیفه برکنار نمود.

XS
SM
MD
LG