لینک های دسترسی

Breaking News

نوجوانان و نخستین تجربۀ رایدهی


انتظار می رود که بیش از ده میلیون رایدهنده و بیشترینه جوانان در انتخابات ۱۳۹۳شرکت کنند.
شمار زیاد جوانان افغان که با تکمیل نمودن سن ۱۸سالگی برای نخستین بار از حق رای شان استفاده می کنند، رای دادن را به مثابۀ تمرینی برای پختگی دیموکراسی تعبیر می نمایند.

از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری - پنجم جوازی ۱۳۹۲- تا اکنون، بیش از سه میلیون و ۸۰۰ هزار فرد واجد شرایط، کارت رای دهی اخذ نموده اند.

مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند که شمار قابل ملاحظه افرادی که به تازگی کارت رای دهی گرفته اند، جوانانی اند که قرار است برای نخستین بار به پای صندوق های رای بروند.

نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که ۳۵ در صد افراد که در دور جدید کارت رای دهی اخذ نموده اند، زنان اند و اکثریت مطلق آنان جوانانی اند که تازه سن ۱۸ سالگی را تکمیل نموده اند.

آقای نور همچنین افزود که به دلیل عدم موجودیت سیستم واحد ثبت کارت رایدهی در افغانستان، شمار دقیق کسانیکه پس از تکمیل کردن سن ۱۸ سال کارت رای دهی گرفته اند، تا اکنون مشخص نیست.

به اساس قوانین افغانستان، رای دادن در انتخابات یک حق شهروندی بوده و هر شهروند افغانستان با تکمیل نمودن سن ۱۸ سال و داشتن حقوق مدنی می تواند در انتخابات رای دهد.

نرگس آذریون، جوانی است که به تازگی واجد شرایط دریافت کارت رای دهی شده است. او می گوید که در دو دور گذشته آرزوی شرکت در انتخابات و انتخاب زعیم کشورش را داشت.

به باور نرگس رای دادن نه تنها حق بلکه یک مسئولیت شهروندی بوده و همه رای دهندگان باید بخاطر تغییر سرنوشت خود و افغانستان به پای صندوق های رای بروند.

نرگس گفت: "اگر ما در قبال استفاده از رای خود مسئولانه عمل کنیم، اگر هر رای دهنده ارزش و اهمیت رای خود را بداند و اگر رای دهندگان این را درک کنند که رای شان تعیین کننده سرنوشت شان است، پس مطمئن استم که وضعیت در افغانستان بهبود خواهد یافت."

عصمت شاه الکوزی محصل در یکی از نهاد های آموزشی کابل نیز اخیراً واجد شرایط رایدهی را تکمیل نموده و کارت رای دهی گرفته است. او می گوید از امنیت و هیچ تهدید دیگری هراس ندارد و بی صبرانه منتظر روز انتخابات است تا به کسی رای بدهد که امنیت سرتاسری را در افغانستان تامین کرده بتواند.

نگرانی ها

دو نگرانی عمدۀ فرا راه انتخابات امنیت و تقلب است. گروه طالبان تهدید کرده است که روند انتخابات پیشرو را با انجام حملات مختل خواهند کرد. از جانب دیگر شماری از نامزدان در مورد احتمال تقلب در انتخابات نیز ابراز نگرانی نموده اند.

اما احمد قیس شمیم، جوانی که به تازگی سن ۱۸ سالگی را تکمیل نموده می گوید که "با اشتیاق" کارت رای دهی گرفته است و با وجود احتمال تقلب در انتخابات، به پای صندوق رای خواهد رفت.

احمد قیس گفت که دیموکراسی در افغانستان نوپا بوده و انتخابات به عنوان یکی از شاخص های نظام دیموکراسی در آن کشور ممکن با کاستی های همراه باشد، اما به گفته او میزان این کاستی ها را فقط می توان با تمرین دیموکراسی که همانا رای دادن است، کاهش داد.

شمار دیگر جوانان با وصف تهدیدات امنیتی، انتخابات پیشرو را یک "رویداد تاریخی" خوانده و شرکت در آن را رسالت خویش می دانند.

فرشته کریم ۲۲ساله، کارمند یکی از موسسات خارجی در کابل می گوید که با وصف بیم و هراس موجود از افزایش نا امنی ها، او نخستین فردی بود که در یکی از مراکز ثبت نام در کابل برای شرکت در انتخابات ۱۳۹۳ کارت رای دهی گرفت.

خانم کریم می گویدکه کشور های همسایه و بقیه جهان منتظر اند تا ببینند که آیا افغانستان از تجربه چند ساله دیموکراسی چیزی آموخته است یا خیر. با این دلیل وی می گوید که شرکت در انتخابات رسالت هر افغان است.

به اساس یک نظر سنجی که به تازگی از سوی موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان انجام شده است، انتظار میرود که بیش از ۷۵ در صد افراد واجد شرایط در انتخابات شانزدهم حمل شرکت کنند.

با برگزاری این انتخابات، افغانستان برای نخستین بار انتقال دیموکراتیک قدرت را از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور منتخب دیگر تجربه خواهد کرد.
XS
SM
MD
LG