لینک های دسترسی

Breaking News

فوتبال افغانستان مربی های ثبت شده در فیفا دارد


فستیوال و سیمینار 'فوتبال پایه' یا 'Grass Root' در ولایات جوزجان و ننگرهار با اشتراک بیش از 700 نوجوان راه اندازی شد.

سید علی کاظمی، مسوول کمیتۀ جوانان فدراسیون فوتبال افغانستان، هدف راه اندازی این فستیوال و سیمینار دو روزه را گسترش و کشانیدن فوتبال به خانه های افغان ها و تربیۀ مربیون برای تداوم این فستیوال ها عنوان کرد.

مسئول کمیتۀ جوانان فدراسیون فوتبال می گوید که اکنون با داشتن مدرس افغان ثبت شده در فیفا، فرصت های بیشتری برای راه اندازی سیمینار ها و کورس های کوتاه مدت مربی گری فوتبال در سطوح مختلف خواهند داشت.

آقای کاظمی در مصاحبۀ با قدیر مشرف در بارۀ وظیفۀ مربیون اشتراک کننده در این سیمینار صحبت کرد.

XS
SM
MD
LG