لینک های دسترسی

Breaking News

رشد اقتصادی و عاید شهروندان افغان کاهش یافته است – سروی


اداره ملی احصایۀ مرکزی افغانستان نتایج سروی را که در مورد وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان انجام داده بود، امروز (۱۳فبروری) اعلام کرد.

بربنیاد این سروی، سال گذشته (۱۳۹۶) تولید ناخالص کوکنار در افغانستان، حدود ۲۲میلیارد دالر امریکایی بود، اما در سال جاری (۱۳۹۷) این رقم به ٢٠،٥ میلیارد دالر امریکایی کاهش یافته که بربنیاد آن درآمد هر شهروند افغانستان با کوکنار، سال گذشته ٧،٥ دالر بوده، اما امسال ٦۴٧ دالر بوده است.

تولید ناخالص داخلی بدون کوکنار نیز از ٦٦٩ دالر عاید هر فرد در سال به ٦٣٠ دالر کاهش یافته است که به نحوی افزایش فقر میان شهروندان و کاهش درآمد را نشان میدهد.

سروی ادارۀ احصایۀ مرکزی نشان میدهد که رشد تولید ناخالص داخلی نیز صفر اعشاریه ۲ درصد کاهش یافته است، اما برعکس رشد نفوس افغانستان ٢اعشاریه صفر سه به ٢،١۴ درصد افزیش یافته است.

همچنان تعداد نفوس در سال جاری به ٣١،٦ میلیون نفر که شامل ١٥،۴ میلیون زن و ١٦،١ میلیون مرد رسیده که از این میان بیش از ۴٧ درصد پایانتر از ١۴ سال، ٢،٦درصد بالاتر از ٦٥ سالو بیش از ۴٩ درصد بین ١٥ تا ٦۴ سال عمر دارند.

این سروی نشان میدهد که تعدادی معملین از حدود ٢٣١٧٠ در سال گذشته به بیش از٢٧٩٦٠ تن در سال جاری افزایش یافته است.

همچنان تعداد پوهنتون‌های خصوصی از ١٢٢ به ١٣١ باب افزایش یافته است، اما در تعداد پوهنتون‌های دولتی تغییر ایجاد نشده است.

مراکز صحی از ٢٩٥٥ باب در سال گذشته، ٣٠٩٥باب در سال جاری افزایش پیدا کرده است.

تولید غله‌جات از ٥٩ میلیون تُن در سال ١٣٩٥ خورشیدی به ٥٧،۴ میلیون تُن در سال جاری و تولید پُنبه نیز از پنج اعشاریه پنچ تُن در سال ١٣٩٥ به چهار اعشاریه یک هزار تُن در سال جاری کاهش یافته است.

اما در بخش تجارت، واردات افغانستان افزایش داشته و در صادرات کاهش رونما شده است.

آنچه تکان‌ دهنده است، اینست که بربنیاد سروی این اداره از تمام برق که در افغانستان تولید و وارد میشود‌، فقط ٥۴،٢ درصد آن در سال جاری مصرف شده و ۴٥ درصد آن ضایع شده است.

سروی ادارۀ ملی احصائیه مرکزی به گونه کلی در بخش‌های رشد اقتصادی و درآمد شهروندان افغانستان، کاهش را نشان میدهد.

به باور تعدادی از تحلیلگران، به دلیل مبهم بودن مذاکرات صلح با طالبان و موضوع انتخابات، ممکن است سال پیشرو نیز وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری رشد چندانی نداشته باشد.

XS
SM
MD
LG