لینک های دسترسی

Breaking News

عواید بندر حیرتان افزایش یافته است


حیرتان، یکی از بنادر عمدۀ افغانستان شمرده میشود

مسؤولین ادارۀ خدمات بندری حیرتان در ولایت بلخ میگویند که عواید این بندر، در مقایسه با شش ماه سال گذشته، %۵۲ افزایش یافته و به بیش از ۲۷۲ میلیون افغانی و ۷۰۰۰۰۰ دالر امریکایی رسیده است.

گفته میشود که قبلاً عواید این بندر تجارتی، نسبت به دلایل مختلف، رو به رکود نهاده بود. سال گذشته عواید ادارۀ خدمات بندری حیرتان به حدود ۱۰۰ میلیون افغانی بالغ میگردید.

خبرنگار صدای امریکا از ولایت بلخ گزارش میدهد که با افزایش در میزان واردات و صادارات کالاهای تجارتی از کشور های آسیای میانه، دیده میشود که میزان عواید ادارات دولتی در بلخ نیز به گونه چشمگیری افزایش یافته است.

احمد مسعود قیومی رئیس اداره خدمات بندری حیرتان می‌گوید: "متأسفانه نسبت به صادارات، ارقام نسبت به آن سطحی که باید میبود، نیست؛ چون مشکلات خود را ما و شما داریم و یکی از مشکلات ما بسته‌ بندی یا پکیجینگ است."

آقای قیومی از معیاری ساختن این بندر خبر میدهد و میگوید که با نصب کمره‌های امنیتی در تمامی محلات تخلیه و بارگیری کالاهای تجارتی، تمامی ساحات زیر نظر آنها قرار دارد که میتواند از سرقت اموال تجاری، جعلکاری و همچنان حوادث طبیعی جلوگیری کند.

ادارۀ خدمات بندری حیرتان یا (آستراس) یک شرکت مختلط افغانی و روسی است. در حال حاضر نزدیک به ۸۰۰ کارمند رسمی و حدود یک هزار کارمند غیر رسمی در این بندر مشغول کار میباشند.

درهمین حال مسؤولین اداره مواد نفتی بندر مرزی حیرتان نیز، از افزایش سه برابر عواید این اداره در مقایسه با ربع اول سال گذشته، خبر دادند.

محمدعظیم عظیمی رئیس تصدی مواد نفتی بندر حیرتان در صحبت با صدای امریکا گفت که با بلندرفتن میزان واردات نفت از طریق بندر حیرتان، عواید این اداره از ۱۲ میلیون تا حدود ۳۶ میلیون افغانی افزایش یافته است.

همزمان با افزایش میزان واردات و صادارات کالا های تجارتی در بندر حیرتان، پنج تصفیه گاه نفت که پیش از این به دلایل سیاسی متوقف گردیده بود، دوباره به فعالیت آغاز کرده است.

به باور کارشناسان در صورتی که این تصفیه گاه ها مواد خام به دست بیاورند، میتوانند نفت بسیاری از شهر های افغانستان را فراهم کند.

XS
SM
MD
LG