لینک های دسترسی

Breaking News

صدها زن افغان قربانی عدم دانش صحی و امکانات طبی


مقامات وزارت صحت عامه افغانستان رقم مرگ و میر زنان و نوزادان به دلیل عدم رعایت فاصله دهی بین ولادت ها و تنظیم خانواده را نگران کننده میدانند.

ناجیه طارق معین وزارت صحت عامه می گوید هنوز هم در هر دو ساعت یک مادر در افغانستان در نتیجه عدم رعایت مراقبت های صحی و فاصله دهی بین ولادت ها در هنگام ولادت جان میدهد.

خانم طارق این مطلب را در کنفرانسی بیان کرد که تحت نام کنفرانس حوزوی اسلام و تنظیم خانواده با شرکت اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان، مقامات وزارت امور زنان و وزارت حج و اوقاف دایر شد.

خانم طارق همچنان گفت در نتیجه عدم رعایت فاصله دهی بین ولادت ها و رعایت تنظیم خانواده در هر یک هزار طفل، ۹۷ تن آن قبل از رسیدن به سن پنج سالگی تلف می شوند.

خانم طارق به ادامه افزود: "در هر صدهزار ولادت زنده ۳۲۷ خانم جان خود را بنابر مشکلات ولادت و حامله گی از دست میدهند، به این معنی که در فاصله هر دو ساعت یک خانم بخاطر مشکلات ولادت و حاملگی از بین می رود."

مقامات وزارت صحت عامه یگانه راه جلوگیری از مرگ و میر نوزادان و مادران را رعایت مراقبت های صحی و فاصله دهی بین ولادت ها میدانند و میگویند علمایی دینی می توانند در بلند بردن آگاهی مردم در این راستا همکاری کنند.

معین وزارت صحت عامه در این مورد افزود: "شما پیام های اساسی را برای خانواده ها از طریق خطبه ها و نماز های روز جمعه و دیگر مراسم به آگاهی مردم برسانید."

برخی از علمای دینی که در این نشست شرکت داشتند میگویند فاصله دهی بین ولادت ها از نظر اسلام هیچ مشکلی ندارد و مدت شیر دهی از نظر اسلام کم از کم دو سال است.

مولوی شمس الرحمان فروتن نماینده شورای سرتاسری عالمای افغانستان در این مورد گفت: "مفسرین می فرمایند که اگر زن حامله باشد ضرور است که به طفل دیگر شیر ندهد، وقتی خداوند می فرماید که زنان می توانند طفل خود را برای مدت دو سال بطور کامل شیر دهند، این تقاضای آن را میکند که زن تا دو سال می توانند با استفاده از وسایل مشروع جلو حمل را بگیرد."

مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند هدف از تطبیق برنامه فاصله دهی بین ولادت ها و تنظیم خانواده جلوگری کامل از بدنیا آوردن طفل نیست.

به گفته آنان این برنامه تنها به منظور رعایت مراقبت های صحی به هدف بهبود صحت مادران در مراحل بارداری و پس از آن، صحت نوزادان و در نهایت صحت خانواده ها و اجتماع مد نظر است و تلاش ها برای طبیق این برنامه ها به این منظور همچنان ادامه خواهد یافت.

XS
SM
MD
LG