لینک های دسترسی

گزارش دیده بان حقوق بشر: اوج درگیری های مسلحانه با طالبان و شورشیان در 2011


گزارش دیده بان حقوق بشر: اوج درگیری های مسلحانه با طالبان و شورشیان در 2011

دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویارک در گزارش جهانی سال 2012 خود که روز یک شنبه منتشر شد در مورد افغانستان نیز گفته است که درگیری های مسلحانه با طالبان و سایر شورشیان در سال 2011 اوج گرفته است، ولی متحدین نظامی افغانستان این موضوع را واضح ساختند که آنها قصد دارند عساکر خویش را تا اخیر سال 2014 میلادی از افغانستان خارج سازند.

گزارش افزوده است که افزایش تلفات غیر نظامیان، تزئید حملات شب هنگام توسط نیروهای ایساف و بدرفتاری های شورشیان و ملیشه هایی که از پشتیبانی حکومت برخوردار اند، تاثیرات جنگ را بر افغان های عادی گسترده تر ساخته است.

در این گزارش آمده است که حکومت افغانستان به صورت دامدار به جنگ سالاران سرشناس، ناقضین حقوق بشر و برعلاوه به سیاستمداران و متشبثین فاسد راه را باز نگهداشته است که این امر، حمایت عامه را نسبت به حکومت بیشتر خدشه دار می سازد.

گزارش اضافه می کند که در بخش شکنجه و سوررفتار با زندانیان و تخطی های گسترده از حقوق زنان که از دیر زمان به اینسو جریان دارد، کار های اندکی در افغانستان انجام یافته است.

XS
SM
MD
LG