لینک های دسترسی

Breaking News

هشدار سازمان ملل از بحران بشری در افغانستان


شمار بیجاشدگان داخلی در افغانستان به بالاترین حد در ۱۵ سال گذشته رسیده است

ستفن اوبراین، ارشدترین مقام سازمان ملل در امور همآهنگی کمک های بشری، به کابل رفته است تا تدابیر حکومت افغانستان و سازمان های امدادرسان برای پاسخدهی به بحران بشری در این کشور را بررسی کند.

ادارهء همآهنگی امور بشری سازمان ملل (اوچا) هشدار داده است که با فرارسیدن زمستان، شماری از افغانهای آسیب پذیر، به ویژه افراد بیجا شدهء داخلی، با تهدید بحران بشری مواجه اند.

در زمان حاضر حدود ۱.۲ میلیون افغان در داخل کشورشان بیجا شده است – رقمی که در افغانستان پس از طالبان بی سابقه خوانده می شود.

بیشتر از ۲۴۵ هزار فرد در هشت ماه گذشته در افغانستان مجبور به ترگ خانه هایشان گردیده اند و سازمان ملل گفته است که شمار این افراد تا آخر سال ۲۰۱۶ به یک میلیون خواهد رسید.

خشونت های مسلحانه، نبود امنیت و آفات طبیعی از عمده ترین عوامل بیجاشدن های افراد در داخل افغانستان محسوب می گردد.

سازمان ملل همچنان از افزایش شمار افرادی که با تهدید سوءتغذی در افغانستان روبرو اند، ابراز نگرانی کرده اند. بر اساس آمار این سازمان سوءتغذی حدود ۲.۷ میلیون شهروند افغانستان را متاثر ساخته که یک میلیون آنها اطفال اند.

XS
SM
MD
LG