لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز آموزش منسوبین اناث اردوی افغانستان در هند


بیست زن افغان که به اردوی افغانستان منسوب اند، در حال حاضر مصروف فراگیری آموزش های نظامی در ایالت تامیل نادوی هند اند.

دانشجویان افغان از بخش های مختلف اردو به شمول بخش صحی، لوجیستیک، و نیروهای خاص افغانستان انتخاب شده و به هند فرستاده شده اند. این دورۀ تحصیلی سه هفته یی بوده و از تاریخ چهارم دسمبر آغاز شده است.

چند روز قبل، دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به صدای امریکا گفت که مجموعاً ۳۵ نظامی زن افغان برای سه هفته در هند آموزش لسان انگلیسی و "آموزش های عمومی نظامی" خواهند دید.

منپریت وهرا، سفیر هند در کابل، گزارش "تلویزیون نیودهلی" را در تویتر خود شریک ساخته که در آن از قول آقای وهرا از آموزش های فزیکی و تکتیکی، مخابره، مدیریت و رهبری برای نظامیان زن افغان خبر داده شده است.

دهلی جدید به فرستادن نظامیان هندی به افغانستان مایل نیست، اما گفته است که در تجهیز و آموزش دهی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همکاری خواهد کرد.

هند و افغانستان روابط خوب دو جانبه داشته و دهلی جدید تعهد کرده است که افغانستان را در کار تأمین ثبات و امنیت همکاری میکند.

هند یکی از متحدین برجستۀ افغانستان بوده و تا کنون هزاران نظامی افغان را آموزش حرفوی داده است. نظامیان افغان از موجودیت فرصت ها به خاطر فراگیری آموزش ها در هند، قدردانی میکنند.

‎با وجود نگرانی های پاکستان از گسترش نفوذ هند در افغانستان، دهلی نو در اعمار مجدد و آبادانی افغانستان، تعهد جدی داشته است.

رئیس جمهور ترمپ نیز با اعلان ستراتیژی تازۀ اداره اش برای افغانستان و جنوب آسیا، از هند خواست تا در افغانستان نقش بزرگتری داشته باشد.

XS
SM
MD
LG