لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان میدان رقابت هند و پاکستان


افغانستان میدان رقابت هند و پاکستان

روزنامۀ امریکایی کرستین ساینس مانیتور مطلبی را تحت عنوان "چگونه جنگ افغانستان در بین رقابت هند و پاکستان قرار گرفت" به نشر رسانیده است.

روزنام نگار مطلب را با تذکر از افزایش تنش ها میان هند پاکستان بحیث دو رقیب عمده آغاز کرده که این رقابت در نتیجۀ جنگ ایالات متحده در داخل افغانستان فزونی یافته است.

در مطلب آمده است که پاکستان نفوذ هند را در افغانستان یکی از عمده ترین نگرانی اسلام آباد عنوان میکند. و معمای که واشنگتن آنرا حل کند، نقش حیاتی پاکستان در هر اقدام نظامی و یا دپلوماتیک است که در افغانستان باید صورت گیرد.

تعدادی از تحلیلگران پاکستانی و مأمورین به روزنامه گفته اند در حالیکه تلاش های جنگ و صلح در افغانستان نسبت به هر روز دشوار تر میشود، واشنگتن و متحدین افغان آن باید به اسلام آباد تعهد نمایند که هند در آینده نقش برجستۀ نخواهد داشت.

روزنامه از وزیر خارجۀ سابق پاکستان نقل قول نموده که منطقوی ساختن موضوع افغانستان را مورد انتقاد قرار داده، گفته است دخیل ساختن هند و روسیه در مسئلۀ افغانستان مایۀ رنجش پاکستان میگردد. به عقیدۀ این مأمور سابق پاکستانی، تنها ایران، پاکستان و به اندازۀ هم جمهوری های آسیای مرکزی باید در قضیۀ افغانستان دخیل باشند. که در پایان روز، پاکستان حکومت دوست در کابل میخواهد، و تشخص دوستی اسلام آباد نیز روابط کابل با دهلی جدید است.

نویسندۀ کرستین ساینس مانیتور از متخصصین امریکایی نقل قول کرده که مقامات پاکستان نفوذ هند را در افغانستان به شکل اغراق آمیز مطرح میکنند تا توجه را درین مورد به خود و موقف اسلام آباد جلب کرده بتوانند. به گفتۀ ماروین وینباو، تحلیلگر امریکایی، هند در سال های 70 میلادی از افغانستان برای تجهیز جدایی طلبان بلوچستان استفاده میکرد، اما طی سال های اخیر چنین چیزی دیده نشده است.

نویسنده در مورد علایق هند از قول مقامات هندی نوشته است که مانند سایر قدرت های جهان، محو دهشت افگنی و افراطیون در صدر اجندای آنها قرار دارد.

و بلاخره به عقیدۀ نویسنده، بدترین روز برای هند همان لحظۀ خواهد بود که ناتو افغانستان را ترک نماید. به همین دلیل است که هند همیشه طرفدار منطقوی ساختن مسئلۀ افغانستان است. و بخاطر تحکیم ثبات در افغانستان و محو شورش طالبان، هند تعهد 1.3 میلیارد دالر کمک را نموده است.

XS
SM
MD
LG