لینک های دسترسی

Breaking News

تأکید عبدالله عبدالله در هند بر توسعۀ بندر چابهار ایران


هدف اصلی سفر آقای عبدالله عبدالله به هند، شرکت در کنفرانس مبارزه با تروریزم بود
هدف اصلی سفر آقای عبدالله عبدالله به هند، شرکت در کنفرانس مبارزه با تروریزم بود

عبدالله عبدالله رئیس اجراییه افغانستان به روز چهارشنبه از نهاد های تجارتی و صنعتی هند خواست تا در افغانستان به سرمایه گذاری بپردازند. هند در سطح جهان، یکی از کشور های پیشتاز امداد کننده به افغانستان محسوب میشود، و در سطح منطقه بزرگترین امدادگر افغانستان است. اما میزان داد و ستد تجارتی در سال های ۲۰۱۳-۲۰۱۴ میان این دو کشور، فقط به ۶۸۳ میلیون دالر محدود ماند.

آقای عبدالله در دیدار با مسئولان نهاد های صنعتی هند در دهلی جدید گفت: "موقعیت جغرافیایی ما به مثابۀ یک پل وصل، برای سرمایه گذاران فرصت های عظیمی را از لحاظ تجارت، ترانزیت، و مرتبط ساختن فراهم می سازد."

رئیس اجرائیه در ادامۀ سخنان خود افزود که "حسن نیت متقابلی که میان مردم و رهبران ما وجود دارد" باید به رابطه ای مبدل گردد که هردو کشور از آن سود ببرند.

آقای عبدالله همچنان اظهار امیدواری کرد که توافقنامۀ پیشنهاد شدۀ ترانزیتی افغانستان-ایران-هند که بالای بهره گیری از بندر چابهار ایران متکی است، نیز در آیندۀ نزدیک به امضأ برسد.

در ماه می سال ۲۰۱۵، هند تفاهم نامه ای را به ارزش چندین میلیون دالر با ایران امضأ کرد که منظور از آن، توسعۀ بندر چابهار در جنوب ایران بوده، اما این معامله از آن زمان به بعد انکشافی نداشته است.

دیدار آقای عبدالله با شماری از افغانها در دهلی جدید
دیدار آقای عبدالله با شماری از افغانها در دهلی جدید

رئیس اجرائیۀ افغانستان گفت توسعۀ بندر چابهار در ایران، کلید موفقیت سوداگری میان هند و افغانستان به شمار میرود و این بندر میتواند نه تنها برای افغانستان، بل برای آسیای میانه نیز راه های جدید تجارت و انتقال انرژی را بگشاید.

ایران برای تکمیل کار توسعۀ بندر چابهار، خواستار جلب سرمایه های بین المللی می باشد. از سوی دیگر، توسعۀ بندر چابهار هند را نیز کمک خواهد کرد تا با کشور چین، که بر توسعۀ بندر گوادر در پاکستان سرمایه گذاری هنگفتی میکند، به رقابت بپردازد و به این گونه در مسابقۀ تأمین منافع اقتصادی و تجارتی در منطقه، از چین عقب نماند.

از لحاظ اقتصاد، پاکستان و چین نیز رقبای بزرگ هند در افغانستان به شمار میرود، چون دو کشور اول الذکر نیز در صدد سرمایه گذاری ها و تزیید بخشیدن مراودات تجارتی شان با افغانستان اند.

از جانب دیگر، عبدالله عبدالله رئیس اجراییۀ افغانستان که برای اشتراک در کنفرانس مبارزه با تروریزم به سفر پنج روزۀ هند رفته است، در کنار ملاقات های رسمی اش با مقامات هند، با تاجران افغان، و همچنان نمایندگان افغانهای هندو و سکهـ مقیم هند نیز دیدن کرد و به مشکلات شان، گوش فراداد.

XS
SM
MD
LG