لینک های دسترسی

Breaking News

انترنت به زودی تمام افغانستان را زیر پوشش می گیرد


هم اکنون ۵۰ در جمعیت افغانستان به خدمات انترنتی دسترسی دارند

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان می گوید که تا یک و نیم سال آینده سهولت انترنت در تمام ولایات آن کشور گسترش خواهد یافت.

نصرت الله رحیمی، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به صدای امریکا گفت که مخابرات در افغانستان پیشرفت خوبی داشته است و در این بخش با کشور های منطقه رقابت می کند.

اما به گفتۀ آقای رحیمی در بخش تکنالوژی معلوماتی پیشرفت های مورد نظر حاصل نشده است. او گفت که از هشت ماه به اینسو تلاش ها جریان دارد تا تکنالوژی معلوماتی در سطح افغانستان گسترش یابد.

سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت که پوشش انترنتی افغانستان توسط سیستم ۳ جی به پیش برده می شود و حکومت در تلاش است که این سیستم در تمام ولایات مهیا شود، نرخ خدمات ارزان شود و کیفیت آن بهبود یابد و در کنار آن خدمات انترنتی ۴ جی که سرعت بلند دارد، نیز عرضه شود.

نصرالله رحیمی گفت که فایبر نوری که بزرگترین حامی انترنت است هم اکنون در ۲۳ ولایت رسیده است و تلاش بر این است که تمام ولایات به این شبکه وصل شود و اینکار در یک و نیم سال آینده عملی خواهد شد.

خدمات انترنتی ۳ جی حدود سه سال پیش وارد بازار در افغانستان شد. توسط این خدمات مشتریان شرکت های مخابراتی می توانند که از طریق تلیفون های همراه خود به انترنت وصل شوند.

هم اکنون خدمات انترنت در ۲۴ولایت افغانستان عرضه شده و ۵۰ در صد افغان ها به آن دسترسی دارند که از آن جمله دو و نیم میلیون نفر به گونۀ مستقیم از خدمات انترنت مستفید می شود.

XS
SM
MD
LG