لینک های دسترسی

افغانستان ادعاهای کمک مالی به داعش را بررسی می کند


والی پکتیکا ادعا نموده که افراد وابسته به داعش از پاکستان به افغانستان آمده اند

وزیر داخله افغانستان در راس یک کمیسیون بلند رتبه دولتی موظف شده است تا در باره صحت و سقم اظهارات اخیر والی پکتیکا، تحقیق کند.

عبدالکریم متین، والی پکتیکا، هفته گذشته به رسانه ها گفت که شورای امنیت ملی افغانستان حدود دوصد هزار دالر به "خانوادهای اعضای گروه دولت اسلامی" (داعش) کمک نموده است.

آقای متین ادعا نمود که افراد وابسته به داعش از آنسوی خط دیورند وارد افغانستان شده و در نقاط مختلف ولایت پکتیکا مستقر اند.

این اظهارات والی پکتیکا بحث های جدی را در میان اعضای شورای ملی ایجاد کرد و قانونگذاران خواستار پیگیری جدی این موضوع شدند.

ریاست جمهوری افغانستان به روز چهارشنبه در خبرنامه ای از توظیف کمیسیون حقیقت یاب در این مورد خبر داد که تا ده روز آینده باید نتایج یافته هایشرا به رئیس جمهور ارائه کند.

در این کمیسیون وزرای عدلیه و امور مهاجرین، رئیس عمومی ریاست امنیت ملی و شماری از اعضای ولسی جرگه و مشرانو جرگه هم اشتراک دارند.

XS
SM
MD
LG