لینک های دسترسی

سرمایه‌گذاری افغانستان در صنعت ساختمانی پیش‌ساخت


فابریکۀ تولیدی صنعت ساختمانی پیش‌ساخت تا یک سال دیگر تکمیل می‌شود.

حکومت افغانستان در بخش تولید صنایع مواد ساختمانی مدرن بیش از یازده میلیون دالر سرمایه‌گذاری می‌کند و قرارداد طرح، دیزاین، نصب و فعال‌سازی فابریکۀ تولیدی صنعت ساختمانی پیش‌ساخت امروز امضا شد.

این قرارداد را که ارزش آن به ۱۱.۴ میلیون دالر می‌رسد، سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی افغانستان با ارهان گونر رئیس شرکت ساختمانی ترکی موسوم به "ویفا" در ارگ در حضور رئیس جمهور غنی امضا کرد.

قرار است تا ۱۲ ماه دیگر این فابریکه به بهره برداری سپرده شود که با تولیدات آن، قیمت احداث ساختمان در حدود ۲۱ در صد کاهش خواهد یافت.

وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان گفت، در حال حاضر قیمت هر متر ساخت تعمیرات، حدود ۳۵۰ دالر تمام می‌شود؛ ولی با استفاده از مواد پیش ساخت تولید افغانستان، به ۲۷۴ دالر کاهش خواهد یافت.

او افزود "با احداث این فابریکه ما می‌توانیم سالانه حدود ۳۰۰ هزار متر مکعب، مواد پیش ساخت را برای اعمار مکاتب، شفاخانه‌ها، پوهنتون‌ها، مسکن قابل استطاعت وسایر تاسیسات عام‌المنفعه با مصرفِ کمترین هزینه، در وقت کم، با بیشترین استفاده از مواد ساختمانی داخلی، ایجاد اشتغال برای شهروندان و بانظرداشت استحکام و استندردهای بین المللی تهیه نماییم".

قرار است که فابریکه صنعت ساختمانی پیش‌ساخت، با داشتن ۳۷ پایه ماشین‌آلات مدرن، اجزای مختلف یک ساختمان را تولید کند.

ارهان گونر رئیس شرکت بین‎المللی ساختمانی ویفا گفت، شرکت آنان در صد کشور جهان در بخش صنعت ساختمانی پیش ساخت، ۲۶ سال تجربه کاری دارد.

او تعهد کرد که با معیارهای لازم، کارهای شان را انجام خواهند داد.

کمپنی ترکی ویفا از میان سه کمپنی خارجی برنده شده است. به گفتۀ مقامات حکومت افغانستان این کمپنی دارای استندردهای لازم در این بخش است و با هزینۀ کم و کیفیت بالا کار خواهد کرد.

حکومت افغانستان هدف از ایجاد فاربریکه صنعت ساختمانی پیش‌ساخت را، فعال سازی مجدد یک تصدی غیرفعال، با امکانات مدرن و معیاری، انکشاف و مدرنیزه سازی صنعت ساختمانی، تسریع روند عملی ساخت و ساز، بلند بردن کیفیت مواد ساختمانی، کاهش قیمت مسکن و ایجاد فضای اشتغال خوانده است.

به گفتۀ وزیر شهرسازی افغانستان، اعمار یک مکتب که در گذشته ۱۰ تا ۱۲ ماه را در بر می‎گرفت، با استفاده از صنعت ساختمان پیش‌ساخت، یک مکتب بین دو تا چهار هفته به پایۀ اکمال می‌رسد.

این اولین باری است که گام‌ها برای ترویج صنعت ساختمانی پیش‌ساخت در افغانستان برداشته می‌شود.

XS
SM
MD
LG