لینک های دسترسی

ادامۀ احتجاجات ضد ایران در افغانستان


ادامۀ احتجاجات ضد ایران در افغانستان

انورالحق احدی، وزیر تجارت افغانستان گفت بحران توقف تانکرهای مواد سوخت از جانب ایران هنوز هم جریان دارد.

اما آقای احدی در مورد دلیل آن و یا راه حل برای مشکل جزیاتی را ارائه نکرد.

از سوی دیگر صد ها افغان در شهر هرات به مظاهرات ضد ایران پیوسته، علیه وضع محدودیت ها به انتقال نفت به افغانستان و حکم اعدام شهروندان افغان احتجاج نمودند.

تجار افغان و سایر احتجاج کنندگان روز یکشنبه در مقابل قونسلگری ایران در هرات راه پیمایی نموده، شعار های ضد ایران را حمل میکردند.

ایران تعداد انتقال تانکرهای نفت را به افغانستان محدود ساخته، در حدود دو هزار تانکر نفت اکنون در آن سوی سرحد توقف یافته است. وزارت تجارت افغانستان میگوید که روزانه فقط 40 تانکر اجازۀ ورود را دریافت می کنند.

XS
SM
MD
LG