لینک های دسترسی

Breaking News

واکنش دولت افغانستان به اظهارات سخنگوی آیساف درمورد تلاشی شبانه


واکنش دولت افغانستان به اظهارات سخنگوی آیساف درمورد تلاشی شبانه

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز سه شنبه در گفتگو با رسانه ها نسبت به اظهارات روز دوشنبه نطاق قوای ناتو در کابل به قوای ناتو هشدار داده گفت اگر این عملیات همچنان ادامه یابد ممکن است سند همکاری درازمدت یا پیمان ستراتیژیک میان افغانستان و ایالت متحده امریکا با مشکلات و دشواریهای جدید روبرو شود.

جنرال کارستن جاکوبسن، سخنگوی آیساف به رهبری ناتو به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل ابراز داشت تا زمانی که نیروی خاص افغان - که تحت آموزش قرار دارد - به آمادگی کامل نرسد ویا قوتهای امنیتی افغان توانایی کامل برای تامین امنیت پیدا نکنند عملیات شبانه در همکاری نزدیک و حضور داشت قوای خاص افغان ادامه خواهد داشت.

سخنگوی آیساف گفت عملیات شبانه یکی از راههای موثر سرکوب شورشیان میباشد که تا حال نتایج خوب از آن بدست آمده است.

XS
SM
MD
LG