لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی: با هر برنامۀ امریکا که جنگ را افزایش دهد "شدیداً" مخالف استم


حامدکرزی، رئیس جمهور پیشن افغانستان

حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان "مخالفت شدید" خود را با هر گونه استراتیژی امریکا در افغانستان که به افزایش جنگ بیانجامد و در آن "پیام جنگ" وجود داشته باشد، ابراز کرد.

آقای کرزی در مصاحبۀ ویژۀ با رحیم گل ساروان، خبرنگار تلویزیون آشنا گفت که با افزایش نیرو های نظامی خارجی در افغانستان، "شدیداً مخالف بوده و در برابر آن خواهم ایستاد."

رئیس جمهور پیشین افغانستان، در آخرین سال های زمامداری بیش از ١٥ سال خود در افغانستان، مخالفت شدیدی با راهکار های ایالات متحده در افغانستان داشت و در زمان حکومت خود توافقنامۀ امنیتی را با ایالات متحده امضا نکرد.

آقای کرزی گفت که ایجاد صلح در افغانستان وابسته به تعقیب جدی و حقیقی روند صلح در آن کشور داشته و تا زمانیکه در بارۀ پاکستان وضاحت عمل و اقدام ایجاد نشود، قرار داد امنیتی با امریکا به صلح در افغانستان نمی انجامد و افزایش سربازان امریکایی به معنی "افزایش جنگ در این کشور است."

رئیس جمهور پیشین افغانستان به این باور است که در صورت محیا شدن شرایط و ماحول صلح، مردم افغانستان یکبار دیگر با ایالات متحده به گفتگو بپردازد و این اطمینان را به امریکایی ها بدهد که افغان ها نمی خواهند امریکایی ها را از افغانستان برانند، بلکه می خواهند "باحضور شان باعث آزار و اذیت و کشتار مردم افغانستان نگردند."

آقای کرزی تاکید کرد که خواهان "صلح" است و هر آن اقدامی که به صلح و ثبات در افغانستان بیانجامد؛ حتی اگر از جانب ایالات متحده باشد، شدیداً از آن حمایت می کند.

کارشناسان می گویند که کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکۀ القاعده، مرگ ملا عمر در یکی از شفاخانه های پاکستان و بعداً هم کشته شدن ملا منصور، رهبر طالبان در خاک پاکستان، گواه این مطلب است که پاکستان همواره رهبران و جنگجویان طالبان را در آن خاک جا داده است.

رئیس جمهور پیشین افغانستان به این باور است که پاکستان باید از "دایرۀ خبیثۀ که برای منافع پاکستان و کشور های غربی در افغانستان ایجاد کرده" بیرون شود و بیش از این به "خرابی" خود گام نبردارد.

مخالفت با شکل گیری ایتلاف ها

آقای کرزی می گوید که نظام کنونی افغانستان با "بی نظمی" مواجه است و مخالفت خود را با ایجاد هرگونه "ائتلاف" در آن کشور ابراز داشت.

عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه و عطا محمد نور والی بلخ، در ماه گذشته طی نشستی در ترکیه، با انتقاد از کارکرد های حکومت وحدت ملی، "ائتلاف برای نجات افغانستان" را تشکیل دادند.

رئیس جمهور پیشین افغانستان تاکید ورزید که رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، برای "ایجاد اتفاق و وحدت میان اعضای حکومت به ویژه مردم تلاش کنند."

حامد کرزی بدون اینکه به حکومت فعلی یا افراد شامل در آن اشارۀ کرده باشد گفت "حکومت داری با تفرقه اندازی و کنار زدن افراد و جایگزین کردن اشخاص دیگری نمی شود؛ بلکه، در حکومت داری باید صداقت وجود داشته و برای اتحاد و اتفاق مردم تشویق صورت گیرد."

در حالیکه رئیس جمهور پیشین افغانستان با ایجاد هر گونه ائتلاف در افغانستان مخالفت نشان می دهد، از شکل گیری "احزاب ملی" حمایت خود را اعلام کرده گفت که در حزب "محور مردم افغانستان" که با اعضای پیشین کابینۀ آقای کرزی شکل گرفته است، شامل نمی باشد اما از آن حمایت می کند.

آقای کرزی گفت که از هر حزب ملی که برای اتحاد و اتفاق مردم افغانستان شکل گیرد، "قویاً حمایت" می کند.

XS
SM
MD
LG