لینک های دسترسی

افزایش آزار جنسی خبرنگاران زن در افغانستان


نجیب شریفی رئیس کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران افغانستان میگوید برای جلوگیری از آزار و اذیت جنسی خبرنگاران زن در افغانستان باید مقرراتی وضع شود و صاحبان رسانه ها نیز اقداماتی رویدست گیرند. مصاحبۀ کامل را اینجا تماشا کنید:

XS
SM
MD
LG