لینک های دسترسی

پلان کاری انکشاف دهات صد در صد تطبیق شده است - درانی


آقای درانی می گوید که نا امنی بر کارکرد آن وزارت تاثیر چندانی نداشته است

نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان می گوید که در ۳۴ ولایت افغانستان هزاران پروژۀ آبرسانی، صحی، انرژی،، ترانسپورت، آموزش و پرورش و انکشاف دهات تطبیق شده است.

وزیر انکشاف دهات افغانستان می گوید که ادارات موازی و تورم تشکیلاتی را در آن وزارت از بین برده و از آن طریق موثریت و کیفیت کار را بهتر ساخته است.

آقای درانی که برای جلب کمکهای ایالات متحده در واشنگتن به سر می برد به تلویزیون آشنا صدای امریکا گفت که تنها در هفت ماه گذشته کم و بیش ۸۵۰۰ پروژۀ انکشافی در افغانستان تطبیق شده است.

وزیر انکشاف دهات افغانستان می گوید که ناامنی ها در شمار اندک موارد تطبیق پروژه های آن وزارت را با تاخیر مواجه ساخته است، اما پلان کاری وزارت احیا و انکشاف دهات به گفتۀ وی فراتر از صد در صد تطبیق شده است.

شرح کامل مصاحبۀ آقای درانی را با صدایی امریکا در اینجا دنبال کنید.

XS
SM
MD
LG