لینک های دسترسی

Breaking News

حمله بر شفاخانۀ کندز به قصد کشتار و تخریب بود – MSF


در بمباردمان شفاخانۀ داکتران بدون سرحد در کندز ۳۰ نفر کشته شد.

دوکتوران بدون سرحد با نشر یافته های یک تحقیق گفته است که هیچ دلیلی برای بمباردمان شفاخانۀ آن سازمان در ولایت کندز پیدا نشده است. این سازمان بشردوستانۀ طبی گفته است که هیچ جنگجوی مسلح از فراز یا محوطۀ این شفاخانه درگیر جنگ نبوده است.

یافته های جدید حاکی است که در رویداد بمباردمان شفاخانۀ داکتران بدون مرز در کندز به تاریخ سوم اکتوبر سال روان، کم از کم ۳۰ نفر کشته شده است که در آن میان ۱۳ کارمند شفاخانه، ۱۰ بیمار و هفت جسدی که تا هنوز تشخیص نشده است، شامل می باشد.

کرسیتوفر ستوکس، رئیس سازمان دوکتوران بدون سرحد گفت "از نمای داخلی شفاخانه بر می آید که حمله به قصد کشتن و تخریب صورت گرفته است. اما نمی دانیم چرا".

یافته های تحقیق دوکتوران بدون سرحد در برگیرندۀ جزئیات موقعیت جغرافیایی شفاخانه که به قوای نظامی سپرده شده بود و نیز شواهد تماس های تلیفونی آن نهاد با قوای نظامی به منظور توقف حملات هوایی بر ساختمان شفاخانه می باشد.

جو ان لیو، داکتر موظف در شفاخانۀ دوکتوران بدون سرحد گفت که در هنگام حمله، دوکتوران شفاخانه سرگرم انجام عملیات جراحی بر زخمی شدگان جنگ بودند. او افزود که در زمان حمله ۱۰۵ بیمار در شفاخانۀ کندز بستری بودند.

رئیس سازمان دوکتوران بدون سرحد گفت با این بهانه که در آن شفاخانه زخمی شدگان طالب درمان می شد، نمی توان بمباردمان را توجیه کرد. او افزود که بر اساس قوانین بین المللی زخمی شدگان جنگ بیمار اند و باید عاری از تبعیض با آنان برخورد شود و به این خاطر به گفتۀ وی کارمندان طبی نباید توبیخ شوند.

یافته های سازمان دوکتوران بدون سرحد بر مبنای مصاحبه با ۶۰ کارمند محلی و خارجی شفاخانۀ ۱۴۰ بستری کندز، معلومات داخلی و بیرونی، تصاویر شفاخانه پیش از و بعد از حمله، تبادلۀ ایمیلها و بررسی تماس های تلیفونی در جریان حمله تهیه شده است.

XS
SM
MD
LG