لینک های دسترسی

Breaking News

گسترش مراکز درمانی برای تداوی اطفال معتاد به‌موادمخدر دربلخ


مسئولان مراکز درمانی اعتیاد در ولایت بلخ درشمال افغانستان می‌گویند که برای جلوگیری از افزایش افراد معتاد به مواد مخدر؛ برای تداوی اطفال و جوانان معتاد به مواد مخدر فعالیت ‌ها یشان را گسترش داده اند.

دکتور داود راتب آمر مراکز درمانی اعتیاد در صحت عامه ولایت بلخبه‌ صدای امریکا گفت شفاخانه پنجاه بستر تداوی معتادین مواد مخدر نوجوان ذکور که درسال ۲۰۱۲ میلادی تاسیس شده بود و از سوی یک نهاد خصوصی (NGo) پیش ‌برده می‌شد؛ حالا با حمایت گسترده وزارت صحت افغانستان برای جلوگیری از افزایش اعتیاد در میان اطفال و نوجوانان فعالیت‌اش را از سر گرفته است.

"شفاخانه متذکره توسط موسسه خصوصی نجات در ولایت بلخ تا ۲۰۱۷ فعالیت می نمود. مطابق تفاهمنامه بین وزارت محترم صحت عامه و انجو ها، مرکز مذکور در سال ۲۰۱۸ بجانب حکومت انتقال نمود . عرضه خدمات شامل تداوی مریضان معتاد بمواد مخدر که بین سنین ۱۰ تا ۱۸ سال هستند . معیاد تداوی شش ماه داخل بستر مریضان نگهداری میشوند . خدمات بطور ۲۴ ساعته میباشد تنها خدمات برای نوجوانان ذکور میباشد"

به‌گفته مسولین مراکز درمانی برای معتادین در بلخ در یک‌شبانه روز دوصدوهفتاد بستر رادر چهار مرکز برای عرضه خدمات درمانی اختصاص داده اند.

این خدمات شامل تشویق به زندگی سالم، آموزش طریق کاهش میزان استفاده مواد برای معتادین می‌باشد.

دکتور داود راتب آمر مراکز درمانی اعتیاد در صحت عامه ولایت بلخ می‌گوید عرضه خدمات درمانی برای معتادین ازسوی وزارت صحت عامه به‌گونه رایگان و داوطلبانه دراختیار معتادین قرار می‌گیرد تا معتادین به ترک اعتیاد تشویق شوند.

"در بلخ در یک شبانه روز ۲۷۰ بستر توسط چهار مرکز برای استفاده کننده گان مواد نشه آور ذکور اناث و اطفال مصروف خدمات درمانی شباروزی اند ."

هم اکنون چهار مرکز درمانی برای درمان معتادین مواد مخدر در ولایت شمالی بلخ، فعال و خدمات درمانی عرضه می‌کند.

به گفته داکتران، تداوی معتادین در بلخ هم اکنون چهل و هفت تن از اطفال برای تداوی در شفاخانه پنجاه بستر تداوی معتادین مواد مخدر نوجوان ذکور تحت درمان قرار دارند.

با آنکه رقم دقیق از افراد معتاد در بلخ از سوی کدام نهادی ارئه نشده است اما ریاست صحت ‌عامه این ولایت می‌گوید که حدودا بیشتر از سه هزار تن در بلخ به مواد مخدرمعتاداست.

XS
SM
MD
LG