لینک های دسترسی

Breaking News

مسابقه بایسکیل رانی به هدف مبارزه علیه مواد مخدر درتخار


برای نخستین بار رقابت های بایسکل رانی در ولایت تخار راه اندازی شد.

نقیب جلیلی آمر ورزش ولایت تخار‪ میگوید که این رقابت به هدف مبارزه با مواد مخدر ازسوی جوانان و با شعار "به اعتیاد نه و به روزش بلی" در شهر تالقان بخاطر اگاهی بیشتر مردم راه اندازی گردید.

آقای جلیل گفت:​ " مسابقاتی را که شماشاهد بودین، نخستین مسابقات بایسکل رانی نوجوانای تخار بود که،هدف از راه اندازی ای مسابقه نه گفتن به مواد مخدر و بلی به ورزش، بر ضد مواد مخدر بود که ما از طریق ورزش خواستیم که حمایت شهروندان را جذب بکنیم و انتخاب چهره های برتر به تیم نوجوانان تخار و حد اقل موثریت ما بر ضد مواد مخدر بود".

دراین دور مسابقات بایسکل رانی در ولایت تخار پنجاه تن از جوانان زیر سن هژده سال اشتراک کرده بودند.

مسئولین ورزش تخار میگویند که این دوره مسابقات بایسکیل رانی ازسوی موسسه ISCL حمایت مالی شده است.

اشتراک کنندگان مسابقه بایسکیل رانی در شهر تالقان مرکز ولایت تخار شعار های "ورزش دشمن اعتیاد است" را بخاطر اگاهی مردم روی پیراهن های خود نصب کرده بودند چهار کیلومتر فاصله را پیمودند.

امان الله یکی از اشتراک کنندگان مسابقه بایسکیل رانی در تخار که مقام اول را بدست اورده است میگوید :​ " ما به این هدف به این مسابقه اشتراک کردیم که در این ولایت افرادی زیاد معتاد استند و انها تشویق شوند و با ترک اعتیاد شان به زندگی سالم و انسانی بر گردند."

در این مسابقه سه چهره بر تر برای تیم نو جوانان انتخاب شد که برای برندگان مقام های اول، دوم و سوم مدال ها و لباس های ورزشی توزیع گردید.

مسابقه بایسکیل رانی در تخار به هدف تشویق جوانان در حالی راه اندازی میگردد که براساس اطلاعات مسئولین محلی دراین ولایت شمار زیاد از جوانان به مواد مخدر معتاد اند.

XS
SM
MD
LG