لینک های دسترسی

Breaking News

دو روز تا کنفرانس قلب آسیا - تردید غنی برای شرکت در آن


صدر اعظم پاکستان در حاشیۀ کنفرانس پاریس از آغاز غنی دعوت کرد که در کنفرانس قلب آسیا شرکت کند.

نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان می گوید که کنفرانس قلب آسیا در پاکستان، فرصت خوبی برای افغانستان است تا نقش رهبری کننده را در همکاری های منطقه یی در زمینۀ مبارزه با دهشت افگنی بازی کند. او گفت که این کنفرانس برای ثبات و رشد اقتصادی کشورهای منقطه به ویژه افغانستان مهم است.

ریچارد اولسن در یک کنفرانس خبری در کابل در مورد اینکه آیا توانسته است رئیس جمهور محمد اشرف غنی را برای شرکت در این کنفرانس متقاعد سازد، در پاسخ به خبرنگاران گفت "می خواهم که صحبت هایم با رئیس جمهور غنی بین خود ما باشد."

هرچند کنفرانس قلب آسیا به سطح وزیران خارجۀ کشورهای شرکت کننده برگزار می شود، اما نواز شریف صدر اعظم پاکستان در جریان دیدار با رئیس جمهور غنی در حاشیۀ کنفرانس اقلیم در پاریس از وی دعوت کرده بود که در این نشست شرکت کند.

شرکای عمدۀ پروسۀ استانبول نیز از رئیس جمهور غنی دعوت کرده اند تا به تاریخ هشتم دسامبر در کنفرانس قلب آسیا شرکت کند، اما رئیس جمهور غنی آخرین بار در جریان سخنرانی در سویدن گفت که تا هنوز شرکت وی در کنفرانس قلب آسیا تحت غور قرار دارد.

نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان همچنان گفت که روند صلح با مالکیت و رهبری افغانها، کوتاه ترین راه رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان و منطقه است.

آقای اولسن گفت که پایان بخشیدن به خشونت در افغانستان برای صلح و ثبات در منطقه نیز حایز اهمیت بوده و ایالات متحده در این زمینه از تلاشها برای نزدیک ساختن رهبران افغانستان و پاکستان حمایت می کند.

نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان گفت که با وصف پایان یافتن ماموریت نظامی سربازان امریکایی در افغانستان، واشنگتن به همکاری با افغانها متعهد است. او گفت که ایالات متحده در کنار آموزش و مشاورت به تسلیح و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه خواهد داد.

پس از آنکه ریچارد اولسن به صفت نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان گماشته شد، این نخستین کنفرانس خبری وی در کابل می باشد.

XS
SM
MD
LG