لینک های دسترسی

معاون اول ولسی جرگه افغانستان تعیین شد

  • فوزیه احسان

معاون اول ولسی جرگه افغانستان تعیین شد

حاجی ظاهر قدیر رئیس گروه پارلمانی حمایت از قانون در ولسی جرگه، در این انتخابات با گرفتن یکصدوچهل رای وکلا به عنوان معاون اول ولسی جرگه انتخاب شد.

این انتخابات به هدف گزینش معاون اول، معاون دوم، منشی اول و نائیب منشی راه اندازی گردیده بود.

عبدالرئوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در ختم اجلاس امروز اعلام کرد که برای تعیین کردن سایر اعضای هیئت اداری ولسی جرگه انتخابات دور دوم میان کاندیدانی که در دور اول، اکثریت آرای وکلا را کسب کرده اند برگزار خواهد شد.

او گفت " محترم حاجی ظاهر با کسب یکصد و چهل رای به عنوان معاون اول ولسی جرانتخاب شد، انتخاب شان مبارک در جهت عرضه خدمات برای مردم افغانستان از خداوند بزرگ برایشان توفیق میخواهم."

در حالی که شماری از وکلا از انتخاب حاجی ظاهر قدیر به عنوان معاون اول ولسی جرگه استقبال کردند عدهء از اعضای گروه اصلاح طلبان در مخالفت با این انتخاب جدایی شان از گروه اصلاح طلبان ، اعلام کردند.

"ما حمایت و همکاری کامل خود از حاجی ظاهر قدیر اعلام میکنیم"

" من اصولی وکیل ولایت خوست، امروز به نمایندگی از وکلای پکتیای بزرگ اعلام میکنم که وکیلان پکیتا جمع احمد شاه رمضان و شماری از وکلای دیگر که شمارشان به سی تن می رسد دیگر در گروه اصلاح طلبان نیستند."

قرار است برای تعیین کردن معاون دوم، منشی اول و منشی دوم ولسی جرگه انتخابات دور دوم فردا (سه شنبه) میان کاندیدانی که امروز اکثریت آرای وکلا را بدست آوردند، برگزار گردد.

رئیس ولسی جرگه در ختم اجلاس امروز گفت احمد بهزاد و داکتر جعفرمهدوی کاندیدان پست معاونیت دوم که در دور اول انتخابات ولسی بیشترین آرای وکلا را از آن خود کردند، در دور دوم انتخابات رقابت می کنند.

عبدالستار خواصی و ظهیر سعادات و همچنان محمد فرهاد عظیمی و قیس حسن کاندیدان دور دوم، برای احراز پست های منشی اول و منشی دوم اند که برای کسب آرای وکلا تلاش خواهند کرد.

به استثنی رئیس ولسی جرگه که در نتیجه آرای وکلای ولسی جرگه برای پنج سال انتخاب می شود، سایر اعضای هیئت اداری ولسی جرگه با اکثریت آرای وکلا برای یک سال انتخاب می شوند.

XS
SM
MD
LG