لینک های دسترسی

Breaking News

نیروهای نظم عامه شامل وزارت دفاع ملی افغانستان شد


رئیس جمهور غنی در مراسم انتقال

نیروهای نظم عامۀ افغانستان، پس از این در چتر وزارت دفاع ملی افغانستان فعالیت خواهد کرد.

در مراسمی که در مقر وزارت دفاع افغانستان برگزار شده بود، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان گفت که با انتقال نیرو های نظم عامه از وزارت داخله به وزارت دفاع، "اهمیت" وزارت داخله بیشتر شده است چرا که به گفتۀ رئیس جمهور غنی، آن وزارت از وظیفۀ اصلی خود که "انفاذ قانون" بود، عقب مانده بود.

رئیس جمهور غنی، حفاظت از نیرو های پولیس ملی را وجیبۀ ملی هر فرد افغان عنوان کرده گفت که نباید از تغیر و تبدیل نیرو های نظامی "تعبیر نادرست صورت گیرد."

آقای غنی هدف از انتقال نیروهای نظم عامه را به وزارت دفاع ایجاد "فرماندهی واحد" نیرو ها عنوان کرده گفت "تازمانیکه فرماندهی واحد وجود نداشته باشد، نیرو های نظامی به هدف خود رسیده نمی توانند."

رئیس جمهور غنی: قوای مسلح جایی برای سیاست و تفرقه ندارد.
رئیس جمهور غنی: قوای مسلح جایی برای سیاست و تفرقه ندارد.

محمد اشرف غنی بر تفکیک مسوولیت و صلاحیت ها و ایجاد برنامه ها و سوق و ادارۀ واحد تاکید کرده گفت "پس از این نیرو های نظم عامه در کنار کماندو ها و نیرو های ویژۀ افغان از ظرفیت عالی برخوردار خواهند شد تا از ساحات مختلف به گونۀ اساسی حفاظت کرده و و این نیرو ها به شکل درست آن تجهیز گردند."

آقای غنی تاکید ورزید که "تفرقه، سیاست و هویت های کوچک" در میان قوای مسلح جای نداشته و نیرو های مسلح افغانستان باید زیر یک بیرق و علم متعهد باشند.

رئیس جمهور افغانستان ضمن اینکه "مبارزه با فساد اداری" را برای افغانستان حیاتی عنوان کرد؛ "اصلاحات" را از اولویت های کاری حکومت افغانستان خوانده گفت باید براساس "برنامۀ چهارسالۀ امنیتی اصلاحات در سال آینده عملی گردد."

معاون نیرو های حمایت قاطع که در این محفل شرکت کرده بود گفت اطمینان داد که نیرو های بین المللی به حمایت خود از نیرو های افغان ادامه داده و "در مشوره دهی و آموزش" در کنار نیرو های افغان قرار خواهد داشت.

مراسم انتقال فرماندهی نیرو های نظم عامه از وزارت داخله به وزارت دفاع افغانستان
مراسم انتقال فرماندهی نیرو های نظم عامه از وزارت داخله به وزارت دفاع افغانستان

XS
SM
MD
LG